Predstavljen prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

Predstavljen prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020.

Strategiju razvoja grada Opatije 2014.-2020. izradio je Istraživacki tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU)  Sveucilišta u Rijeci, predvoden prof. dr. sc. Brankom Blaževicem,  u suradnji sa Strucnim timom Grada Opatije i Partnerskim odborom. Ugovor o izradi Strategije  izmedu predstavnika Grada Opatije i FMTU-a potpisan je 11.travnja 2014. godine. Na konferenciji za medije održanoj 11.veljace 2015. u uredu gradonacelnika Grada Opatije, prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije novinarima i javnosti  predstavili su zamjenici gradonacelnika Marina Gašparic i Fernando Kirigin, te prof.dr.sc. Branko Blaževic i prof.dr.sc. Milena Peršic. Kako je gradonacelnik Ivo Dujmic službeno odsutan, tako su predstavnici medija dobili njegovu izjavu na ovu temu u pismenom obliku. Zamjenica Gašparic objasnila je kako je donošenje dokumenta Strategije bitno da bismo mogli upravljati kvalitetnije gradom, destinacijom ali i jedinicom lokalne samouprave, buduci ce se sve njene smjernice “pretakati ” kroz stavke proracuna da bi ciljevi postavljeni strategijom razvoja bili realizirani. Zamjenik Kirigin istakao je da je rijec o vrlo važnom dokumentu, kada govorimo o Strategiji razvoja, koji je usuglašen sa slicnima višeg reda, te da je upravo zato važno ukljucivanje javnosti. Prof. Peršic istakla je da je na ovom dokumentu radio cijeli tim strucnjaka i da je posao odraden kvalitetno i pošteno. U izradi ovog prijedloga  poštovane su procedure koje vrijede u EU i uobicajene su kod izrade i primjene razvojnih dokumenata ove vrste, istice prof.dr.sc. Blaževic, a u stvaranju Strategije razvoja  sudjelovali su svi relevantni dionici – od predstavnika udruga civilnog društva do privatnog sektora, bilo da je rijec o malim poduzetnicima ili pak velikim gospodarskim subjektima, kroz rad  Partnerskog odbora i na  radionicama gdje su se analizirali problemi,  ali i  „brusili“ ciljevi i uocavale suvremene potrebe. Prva radionica održana je 21. svibnja 2014. a druga 4. srpnja 2014. prof. Blaževic konstatirao je na konferenciji kako je prijedlog Strategije konsenzus sva ova tri tima. U Strategiji se dakle definiraju dugorocni  ciljevi, prioriteti i mjere   za njihovu provedbu. Grad svojim gradanima mora osigurati siguran i kvalitetan život. To ce se postici  samo putem razvijenog  gospodarstva s posebnim naglaskom na cjelogodišnji turizam najviše kategorije, što ukljucuje i ulaganje u povecanje kapaciteta, uz razvoj zaleda Grada temeljen na poduzetništvu i ruralnom turizmu, ocuvanom okolišu i razvoju komunalne i društvene infrastrukture. „Strategija predvida i izradu Akcijskog plana turizma upravo za razvoj selektivnih oblika turizma, poput  zdravstvenog, kao i  nužnost orijentacije ka cjelogodišnjem poslovanju.   Poznato je da Opatija  uz svoje povijesno nasljede i raspoložive resurse može još više razvijati zdravstveni turizam, oslanjati se na taj razvoj, a prema zahtjevima suvremenog turista. Ali, uz  zdravstveni naglasak je i na kulturnom, kongresnom, ruralnom, sportsko-rekreacijskom, nautickom, etno i gastro turizmu“ naveo je prof.dr.sc. Branko Blaževic. U Strategiji se predvida i razvijanje komplementarnih  djelatnosti turizmu koje se baziraju na cistim tehnologijama (pr. eko-poljoprivreda u zaledu…) te orijentacija na moderne tehnologije u opskrbi pitkom vodom, zbrinjavanju otpada, javnom prijevozu, ali i otklanjanju tzv. uskih grla razvoja (pr. sadašnja opatijska luka, Liburnijska zaobilaznica, itd ). Krajnji cilj provedbe Strategije jest stvaranje snažne gospodarske osnove koja ce biti odskocna daska društvenom razvoju. Grad Opatija je oko Prijedloga Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. otvorio je  11. veljace savjetovanje s javnošcu koje ce biti otvoreno  do 12. ožujka  2015. na svojim mrežnih stranicama www.opatija.hr, gdje ce biti  dostupan integralni tekst prijedloga Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. Svi zainteresirani mogu u spomenutom roku poslati svoje ideje i sugestije oko prijedloga Strategije.   * Izjava gradonacelnika Ive Dujmica oko prijedloga Strategije razvoja grada Opatije 2014.-2015.   Kljuc naše strategije je NOVO LICE OPATIJE. NOVO LICE OPATIJE, nastalo je jednim dijelom vec puštanjem u funkciju nove opatijske multifunkcionalne dvorane MARINO CVETKOVIC te je pokazalo svoj novi obris. Dvorana je poduprla i oživila Opatiju – od medunarodno renomiranih bridge natjecanja na svim razinama sa klijentelom važnom svake pažnje do posljednjeg specijaliziranog medunarodnog sajma iz domene nautickog charter poslovanja. Podsjetio bih da se zaokruživanje koncepta NOVO LICE OPATIJE temelji na naredna cetiri razvojna stupa: DOGRADNJI LUKE OPATIJA REKONSTRUKCIJI KUPALIŠTA SLATINA IZGRADNJI KULTURNO – TURISTICKOG CENTRA OPATIJA NATKRIVANJU LJETNE POZORNICE U OPATIJI   Cemu onda Strategija ? Temeljna zadaca strategije kao jednog od kljucnih dokumenata naše ostvarive buducnosti je da još jednom znanstveno, a to znaci upravo objektivno, IDENTIFICIRA i VERIFICIRA gospodarske, sociološke i kulturološke NERAVNOMJERNOSTI  i POREMECAJE u vidu pojedinih ostvarenih i manje ostvarenih parametara u razvoju Grada sa širim pripadajucim podrucjem te ukaže na moguce PRAVCE njihovog rješavanja i proizlazece potencijalne MODELE daljnjeg razvoja. Strategija nam je u ovom slucaju,slikovito receno, SVJETIONIK na putu koji smo zapoceli vec prije cetiri godine. Ta plovidba zavisi ne samo od Grada vec od svih sudionika : prvo od samih gradana, potom gospodarski sustav uglavnom turisticko – hotelijerske industrije te trgovine i pratecih djelatnosti. Ostvarenje strategije je moguce uz poštivanje KULTURE PARTNERSTVA i NACELA OPCEG DOBRA. U stvaranju Strategije razvoja sudjelovali su svi relevantni dionici – od predstavnika udruga civilnog društva do privatnog sektora, bilo da je rijec o malim poduzetnicima ili pak velikim gospodarskim subjektima, kroz rad  Partnerskog odbora i na radionicama gdje su se analizirali problem. I svi su mogli dati svoj obol odnosno doprinos. Koliko su znali,umjeli iIi htjeli. Dakle, u svemu što radimo moraju postoji SUSTAV, KRITERIJI i PRACENJE OSTVARENJA OBECANOG. Porucio bih na kraju: Razvoj nose Ijudi, a ne papiri. Vjerujem stoga da ce gradani prepoznati našu viziju NOVOG LlCA OPATIJE i dati nam podršku u  njenom ostvarivanju.    

Opatija