Predstavnici Nalas-a, PEM Consulta i Udruge gradova u Rijeci i Opatiji

Izvršni direktor Nalas-a Kelmend Zajazi,  Nataša Ilijeva – Acevska i Jelena Janevska iz Nalas-a, zatim Hans Fruehauf i Sabina Beyle iz PEM Consulta te Nives Kopajtich Škrlec i Dario Runtic iz Udruge gradova bit ce gosti predstavnika Grada Rijeke i predstavnika Centra Zamet, a u Opatiji ce se sastati s predstavnicima Grada Opatije, Turisticke zajednice grada Opatije i Liburnia Hotela. Povod posjetu je domacinstvo Rijeke i Opatije Generalnoj skupštini Udruge gradova i opcina jugoistocne Europe NALAS koja ce se održati u rujnu 2013. godine.   NALAS je mreža udruga lokalnih samouprava jugoistocne Europe. Okuplja 15 udruga koje pak predstavljaju oko 4000 jedinica lokalne samouprave s više od 80 milijuna gradana ove regije. NALAS potice decentralizaciju u suradnji s državnim vlastima i medunarodnim organizacijama, polazeci od pretpostavke da je upravo lokalna samouprava kljucni cimbenik u procesu tranzicije kroz koju prolaze mnoge zemlje jugoistoka Europe.

Opatija