Preporuka Gradonačelnika 2

Na temelju clanka 44. Statuta Grada Opatije («Službene novine Primorsko goranske županije» broj 25/09, 30/09 – ispravak, 07/13, 3/18, 5/18 – ispravak i 11/18 – procišceni tekst), Gradonacelnik Grada Opatije, donosi                                                                PREPORUKU     Preporucuje se svim poslodavcima na podrucju Grada Opatije koji obavljaju gospodarsku djelatnost, da obustave svoje poslovanje na vremensko razdoblje od 30 dana.   Preporucuje se gradanima da do daljnjega ne koriste usluge javnog prijevoza, a u slucaju da to objektivno nije moguce, da se predmetnom uslugom koriste u najmanjoj mogucoj mjeri, kako bi se umanjila mogucnost medusobne zaraze ljudi COVID-19 virusom.   Mole se svi gradani grada Opatije da posebnu pozornost obrate na starije osobe u njihovoj neposrednoj blizini, te da im, u skladu sa svojim mogucnostima, pruže neophodnu pomoc. U slucaju potrebe, gradani se mogu obratiti sljedecim nadležnim službama: – nadležni gradski odjel (701 318), – Gradsko društvo Crvenog križa (712 577), – Klub 60+ (711 129), – Centar za socijalnu skrb Opatija (703 057).                                                                                                                  GRADONACELNIK                                                                                               Ivo Dujmic, ing.        

Opatija