Preporuka o radnom vremenu

 Potaknuti inicijativom TURISTICKE ZAJEDNICE GRADA OPATIJA, u svezi organizacije manifestacije RETROPATIJA i slijedom toga produženju rada ugostiteljskih i trgovackih objekata za vrijeme održavanja manifestacije, u cilju da se time doprinese poboljšanju turisticke ponude, prigodom održavanja manifestacije RetrOpatija, u razdoblju od 22. do 29. lipnja 2019. godine, svim ugostiteljskim i trgovackim objektima u zatvorenim prostorima preporuca se produženo radno vrijeme od 00 do 24,00 sata, s time da je upotreba elektroakustickih i akustickih uredaja te izvodenje glazbe na otvorenim prostorima (terasama) ugostiteljskih objekata dozvoljeno do 01,00 sati.                                                                                                                                       Gradonacelnik:                                                                                                                 Ivo Dujmic, ing.  

Opatija