Preventivne akcije Policijske postaje Opatija

Obavještavamo gradane da ce policijski službenici Policijske postaje Opatija u suradnji s Odjelom prevencije Policijske uprave primorsko-goranske tijekom mjeseca lipnja, srpnja i kolovoza savjetovati gradane na postavljenim prevencijskim info-punktevima kojom prilikom ce dijeliti informativne letke, kao i prošlih godina. Savjetovanje gradana i dijeljenje informativnih letaka se odnosi na prevenciju kaznenih djela imovinskog karaktera (krade, drske krade, teške krade provaljivanjem, prijevare na kucnom pragu, razbojništva….). Ove godine planiramo odraditi prevencijske info-punkteve po slijedecem rasporedu:             28.06.2019. godine u Mošcenickoj Dragi, Šetalište 29.travnja bb (plaža),  u vremenu  od 11,00 do 13,00 sati;             09.07.2019. g. u Opatiji, kod kupališta Slatina, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati;             10.07.2019. g. u Lovranu, Šet.M.Tita (u centru mjesta), u vremenu od 10,00 do 12,00 sati;             16.07.2019. g. u Icicima, kod prostorija Turisticke zajednice mjesta Icici, u vremenu od 10,00 do 12,00 sati;            13.08.2019. g. u Opatiji, kod prostorija Turisticko informativnog centra TZGO,  u vremenu od 10,00 do 12,00 sati;            14.08.2019. g. u Mošcenickoj Dragi, Šetalište 29. travnja bb (plaža), u vremenu od 10,00 do 12,00 sati  

Opatija