Prezentacija knjige "Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici" NEF-a Hrvatske

Jucer je održana prezentacija knjige „NACIONALNI FORUM DJECJEG VIJECA EUROCHILDA NEF HRVATSKE  – Aktiviraj promjenu u svojoj zajednici / NATIONAL FORUMS OF EUROCHILD CHILDREN’S COUNCILS NEF CROATIA – Activate the change in your community“ autorice Sanje Škoric. Knjiga govori o radu NACIONALNOG  FORUMA DJECJEG VIJECA EUROCHILDA / NEF HRVATSKE ciji je prvi saziv konstituiran 13.12.2019. godine u Opatiji. Nacionalni forum djecjeg vijeca Eurochilda (NEF) je aktivnost koja omogucava djeci i mladima ostvarivanje djecjih prava: prava na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose i prava da se njihovo mišljenje i mišljenje njihovih prijatelja uvažava od strane osoba koje odlucuju o pitanjima vezanim za život djece i mladih na lokalnom, nacionalnom i europskom nivou. Prvi saziv NEFa Hrvatske cine clanovi izabrani iz Djecjih vijeca – Cabar, Jastrebarstko, Pregrada, Opatija, Tuhelj, Zabok, Nova Gradiška, Velika Gorica, Varaždin i clanica MMS-a Ureda pravobraniteljice za djecu. Prezentacija je održana putem ZOOM platforme. Kako su na prezentaciji sudjelovali predstavnici udruga iz mrežne organizacije Eurochild službeni je jezik bio engleski. Knjigu su predstavili clanovi 1. saziva NEF-a Hrvatske, a moderatorica je bila Antonia Katic, volonterka DND-a Opatija. Knjiga je pravedena na engleski jezik,a tiskana je zahvaljujuci financijskoj podršci Eurochild organizacije. U knjizi se istice doprinos Nacionalnog forumu djecjeg vijeca Eurochild Hrvatske – NEF Hrvatske na podrucju: ukljucivanja djece u istraživanja vezana uz europske teme europskih politika za djecu, razmjene iskustava s vršnjacima iz drugih europskih zemalja i primjenu stecenog znanja i iskustva u svojoj zemlji, jacanja aktivne participacije djece na nacionalnoj razini, mogucnost korištenja platforme za bržu razmjenu ideja i iskustava vezanih uz djecja prava i djecju participaciju medu djecom u Europi, povecane osviještenosti kod odraslih donositelja odluka na nacionalnoj razini vezanih uz djecja prava i djecju participaciju. Sudionici: Clanovi 1. saziva NEFa Hrvatske s mentorima; Grad Opatija – zamjenik gradonaclnika dr.sc. Emil Priskic; voditeljica Odsjeka društvenih djelatnosti Zlata Torbarina; Savez DND Hrvatske – predsjednica Saveza dr.sc. Aida Salihagic Kadic, glavna tajnica Saveza DND Snježana Krpes; Ured pravobraniteljice za djecu, savjetnice Pravobraniteljice za djecu Davorka Osmak Franjic i Danijela Žagar; Eurochild organizacija – Jens Ladekarl i Alice Hagger-Vaughan; profesorica Ivana Boric, prof.dr.sc., Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveucilišta u Zagrebu i Arijana Mataga Tintor, dr.sc. Savjetnica za predškolski odgoj, djecu i mlade Grada Velike Gorice, dr OŠ Rikard Katalinic Jeretov Opatija – ravnateljica škole Milana Medimorec, Tanja Sudiskas, socijalni pedagog; clanovi NEF-a Ukrajne, Malte, Bugarske i Estonije, medunarodne organizacije Centar za prava deteta Srbija, Zvezda prijateljev mladine Slovenije, Pomoc deci – Srbija, Pravno – informaciski center Slovenije.

Opatija