Prezentacija rezultata Lokalnog programa za mlade Grada Opatije

Prezentacija rezultata Lokalnog programa za mlade Grada Opatije

  Jucer je u Centru Gervais održana prezentacija rezultata projekta „Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT“. Prezentacija je održana u sklopu programa OKiZA 2019 / Opatijska kultura i zeleni aktivizam. Prezentaciji jsu prisustvovali: zamjenica gradonacelnika Vera Anicic, predsjednica Savjeta mladih Grada Opatije Sara Sušanj, predsjednica Udruge Žmergo Diana Kovacic te zainteresirani mladi te predstavnici udruga i ustanova. Grad Opatija dobio je financijsku potporu Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku u iznosu od 55.000 kuna za projekt „Lokalni program za mlade Grada Opatije – LPZM – #lpzmGOPT“ na temelju prijave na poziv za prijavu projekata usmjerenih mladima za financijsku potporu iz raspoloživih sredstava dijela prihoda od igara na srecu i Državnog proracuna za 2018. godinu. Projekt se provodio u partnerstvu s Udrugom Žmergo te u suradnji sa Savjetom mladih Grada Opatije. Cilj projekta bio je informiranje, osnaživanje i ukljucivanje cim veceg broja mladih, i relevantnih dionika u lokalnoj zajednici u daljnje procese vezane za doneseni Lokalni program za mlade te upoznavanje s donesenim dokumentom i mjerama usmjerenim potrebama mladih. U sklopu projekta provedena je kampanja za ukljucivanje u javno savjetovanje o prijedlogu Lokalnog programa za mlade 2018.-2021. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeca u sijecnju ove godine. Zatim je održana edukacija o aktivnom sudjelovanju mladih u donošenju odluka i politikama za mlade za clanove Savjeta mladih, ucenicka vijeca srednjih škola, predstavnike udruga i ustanova. Tiskana je publikacija Lokalnog programa za mlade te su održane prezentacije Lokalnog programa u cetiri srednje škole na podrucju Grada Opatije, kao i promocija tiskane publikacije Lokanog programa za mlade.Takoder, izraden je akcijski plan za provedbu Lokalnog programa za 2019. godinu.   Inace, na ovogodišnji natjecaj OKiZA 2019. – Opatijska kultura i zeleni aktivizam prispjela su 22 kreativna projekta, u finale je ušlo nih 10, a pobjednica je Sandra Ružic s projektom Regata. Rijec je o izradi skulpture od recikliranog drvenog materijala. Ovaj je natjecaj platforma za promoviranje kulture, održivog razvoja i turizma te »zero waste« koncepta življenja i organiziranja manifestacija.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija