Prezentacija za građane MO Ičići

Projekte Županijske lucke uprave Opatija, Lovran, Mošcenicka Draga predstavit ce ravnatelj Zdravko Debelic, a projekte Grada Opatije predstavlja gradonacelnik Ivo Dujmic sa suradnicima. Pozivaju se zainteresirani gradani da dodu na ovu prezentaciju. Nakon prezentacije u MO Icici, slijedi održavanje  prezentacija  po svim ostalim mjesnim odborima u Opatiji, kako bi se gradani mogli direktno upoznati sa razvojnim planovima i radovima što ce se odvijati na podrucju mjesnog odbora  u  kojem žive, a koji su u planu izvodenja za 2012. godinu.

Opatija