PRIHVAĆENA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OPATIJE 2014.-2020.

PRIHVAĆENA STRATEGIJA RAZVOJA GRADA OPATIJE 2014.-2020.

Sjednicu Gradskog vijeca Opatije, održanu u utorak 31. ožujka popodne obilježilo je usvajanje dokumenta Strategije razvoja Grada Opatije 2014.-2020. godine, kao i godišnje Izvješce o izvršenju gradskog proracuna za 2014. godine, te Informacija o radu gradonacelnika za razdoblje srpanj-prosinac 2014. Grad Opatija dobio dokument Strategije razvoja 2014. – 2020. Strategiju razvoja grada Opatije 2014.-2020. izradio je Istraživacki tim Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu (FMTU)  Sveucilišta u Rijeci, predvoden prof. dr. sc. Brankom Blaževicem, u suradnji sa Strucnim timom Grada Opatije i Partnerskim odborom. Ugovor o izradi Strategije  izmedu predstavnika Grada Opatije i FMTU-a potpisan je 11.travnja 2014. godine. Prijedlog Strategije razvoja Grada Opatije novinarima i javnosti  je predstavljen na konferenciji za medije 11. veljace ove godine, a istog dana otvoreno je i savjetovanje s javnošcu koje je trajalo mjesec dana. U tom roku su se zainteresirani mogli ukljuciti u izradu ovog strateški važnog dokumenta za razvoj grada slanjem vlastitih sugestija i prijedloga. Definiran je konacni prijedlog Strategije kojeg su u utorak na sjednici i usvojili vijecnici Gradskog vijeca. Prezentaciju vijecnicima održao je prof. dr.sc. Branko Blaževic.  Cinom usvajanja Strategije na Gradskom vijecu – Opatija je  dobila podlogu za planirani razvoj, dokument bez kojeg ne bi bilo moguce aplicirati za financiranje u realizaciji projekata fondovskim sredstvima EU. Uz pohvale koje su dobili izradivaci, Strategija je dokument za koji se na vijecu culo da nikako ne smije ostati „mrtvo slovo na papiru“.   U Strategiji se dakle definiraju dugorocni  ciljevi, prioriteti i mjere   za njihovu provedbu. Grad svojim gradanima mora osigurati siguran i kvalitetan život. To ce se postici  samo putem razvijenog  gospodarstva s posebnim naglaskom na cjelogodišnji turizam najviše kategorije, što ukljucuje i ulaganje u povecanje kapaciteta, uz razvoj zaleda Grada temeljen na poduzetništvu i ruralnom turizmu, ocuvanom okolišu i razvoju komunalne i društvene infrastrukture. Strategija predvida i izradu Akcijskog plana turizma upravo za razvoj selektivnih oblika turizma, poput  zdravstvenog, kao i  nužnost orijentacije ka cjelogodišnjem poslovanju.    Opatija  uz svoje povijesno nasljede i raspoložive resurse može još više razvijati zdravstveni turizam, a prema zahtjevima suvremenog turista. Ali, uz  zdravstveni, strategija stavlja naglasak i na kulturni, kongresni, ruralni, sportsko-rekreacijski, nauticki, etno i gastro turizam.   Lanjsko poslovanje pozitivno, proracun stabilan i likvidan   U pogledu izvršenja proracuna grada 2014. izvješceno je da je proracun iznosio 132.828.822 kune, a njegovo izvršenje pokazuje takoder i da je Grad 2014. poslovao pozitivno te da je proracun bio stabilan i likvidan, a vodilo se racuna i o namjenskom i odgovornom  raspolaganju rashodovnom stranom, zakljuceno je tijekom obrazlaganja procelnika UO za financije i društvene djelatnosti Danijela Jermana. Proracunski prihodi i rashodi izvršeni su prema planiranoj dinamici, te je u konacnici ostvarena pozitivna razlika u visini od 3,06 milijuna kuna. Prihodi su ostvareni prema planu.   O imenu KTC-a odlucit ce se putem javnog savjetovanja   Gradonacelnik Ivo Dujmic je informirajuci vijecnike o svom radu u drugom polugodištu 2014.  sumirao da su realizirani svi planirani programi. Posebno je istakao da je Grad Opatija u srpnju 2014. dodijelio stanove u najam u stambenim zgradama sagradenim na Tošini po Programu poticane stanogradnje. Osvrnuo se takoder detaljno na sve segmente – od ostvarenog na polju društvenih djelatnosti, prosvjete i sporta, preko tijeka realizacije kljucnih razvojnih projekata grada. Posebno se pritom osvrnuo na ime buduceg Kulturno turistickog centra, za koji je gradonacelnik i pred vijecnicima ponovio da ce ime ovoj instituciji dodijeliti sami gradani jer ce se raspisati javno savjetovanje za prijedlog imena koje e buduci kulturni dom grada nositi, a u kojem ce se pak odvijati i kongresi, ali u gdje ce i mladi dobit svoj prostor, dakle rijec je o domu koji ce biti višenamjenske naravi, što je Opatiji potrebno. Usvojene su i sve druge predložene odluke, medu kojima i one o ponovnom raspisivanju natjecaja za prodaju nekretnina koje se u vlasništvu Grada.    

Opatija