Prihvaćene sve sugestije Odbora za prostorno planiranje oko izmjena UPU Opatija

Prihvaćene sve sugestije Odbora za prostorno planiranje oko izmjena UPU Opatija

Na danas održanom kolegiju gradonacelnika i njegovih zamjenika s procelnicima odjela gradske uprave raspravljalo se o izmjenama i dopunama UPU naselja Opatija, koje prethode u proceduri prije otvaranja javne rasprave. Odbor za prostorno planiranje Gradskog vijeca dao je odredene primjedbe, a na kolegiju je zakljuceno da se svi prijedlozi Odbora za prostorno planiranje prihvacaju. Izmjene i dopune UPU Opatija sa svim prijedlozima upucuju se izradivacu Plana na doradu, a potom slijedi i javna rasprava o predloženim izmjenama i dopunama koja ce trajati 15 dana. O otvaranju javne rasprave te datumu njezina pocetka i završetka, kao i o svim drugim detaljima, javnost ce biti  obaviještena osam dana prije otvaranja. Tijekom javne rasprave zainteresirana javnost može se ukljuciti i predložiti svoja mišljenja i prijedloge, tako da se tek po okoncanju javne rasprave priprema konacni prijedlog izmjena i dopuna UPU Opatija, koji se tek tada i takav upucuje resornom ministarstvu na odobrenje.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija