Prijedlog akcijskog plana za suzbijanje korupcije na području PGŽ

Županijska skupština Primorsko-goranske županije na sjednici u studenom 2018. godine razmatrat ce Prijedlog akcijskog plana za suzbijanje korupcije na podrucju Primorsko-goranske županije za razdoblje 2019.-2020. godine. Prijedlog akcijskog plana utvrden je od strane Antikorupcijskog povjerenstva na podrucju Primorsko-goranske županije i sukladno clanku 11. Zakona o pravu na pristup informacijama (NN, br 25/13 i 85/15) o predmetnom se aktu provodi savjetovanje s javnošcu u vremenu od 5. rujna 2018. do 4. listopada 2018. godine. Prijedlog akcijskog plana nalazi se na mrežnim stranicama Primorsko- goranske županije, a javnost može svoje prijedloge i mišljenja dati na posebnom obrascu (objavljenom uz prijedlog savjetovanja).

Opatija