PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA ZA DAVANJE STANOVA U NAJAM

Dana 27. listopada 2014.godine raspisan je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje stanova u najam koji je bio otvoren 30 dana, odnosno do 26.11.2014. godine. Ukupno je pristiglo 116 zahtjeva, od kojih u roku 114, a izvan roka 2. U odnosu na pravovremeno pristigle zahtjeve pregledana je dokumentacija radi utvrdivanja elemenata za bodovanje i izvršeno bodovanje sukladno Odluci o davanju stanova u najam („Službene novine“ Primorsko-goranske županije 30/2014). Utvrdeno je da 17 podnositelja zahtjeva ne ispunjavaju uvjete za uvrštenje na Listu. Gradonacelnik je na prijedlog Povjerenstva za davanje stanova u najam 02. veljace 2015.g. utvrdio Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam, koja se objavljuje na web stranici Grada Opatije i na oglasnoj ploci s danom 04. veljace 2015.g. Podnositelji zahtjeva mogu dati pisani prigovor na Prijedlog liste reda prvenstva u roku od 8 dana po njenom isticanju na oglasnoj ploci Grada Opatije, odnosno do 12. veljace 2015. godine. Nakon razmatranja prigovora, gradonacelnik ce u roku od 30 dana utvrditi i objaviti konacnu listu reda prvenstva za davanje stanova u najam. U nastavku možete preuzeti dokumente: – Izvadak iz odluke o davanju stanova u najam – Odluka gradonacelnika – Prijedlog liste reda prvenstva za davanje stanova u najam  

Opatija