Priopćenje Grada Opatije u vezi uklanjanja montažnog objekta na plaži Lido

Predstavnici gradske tvrtke Komunalac danas  izvršavaju Rješenje komunalnog redarstva Grada Opatije od 19. ožujka o uklanjanju montažnog objekta s javne površine, koji nije imao valjane pravne osnove da dalje stoji na plaži Lido. Rješenje o uklanjanju poslano je bilo i tvrtki Colossal d.o.o., no kako se vlasnik u propisanom roku oglušio o njegovu sprovedbu te objekt nije uklonio, to su danas morali uciniti djelatnici Komunalca.   Grad je donio godišnji Plan upravljanja pomorskim dobrom, na koji je svoju suglasnost dala Primorsko-goranska županija. Uz to, Skupština PGŽ donijela je Odluku o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže Lido i Angiolina. Grad Opatija u konkretnom slucaju iskljucivo radi na provodenju zakona i sve u skladu sa zakonskim propisima. Dodajmo na kraju da su  poslovi na redovnom održavanju pomorskog dobra u ingerenciji lokalne samouprave. Pritom, gradska uprava nece popuštati nikakvim pritiscima. Ovo je samo nastavak provodenja jasno deklarirane politike grada da se red mora uvesti na pomorskom dobru, a opatijske plaže urediti, primjereno renomeu najstarije turisticke destinacije.

Opatija