PRIOPĆENJE ZA JAVNOST GRADA OPATIJE NA TEMU LRH

PRIOPĆENJE ZA JAVNOST GRADA OPATIJE NA TEMU LRH

                     O VLASNICKOM UDJELU I MOGUCNOSTMA GRADA OPATIJE U LRH – U                Radi interesa šire javnosti, želimo još jednom pojasniti ulogu, znacaj i karakter  vlasništva Grada Opatije i triju opcina –  Lovrana, Mošcenicka Drage i Matulja – u vlasnickoj strukturi Liburnia Riviera Hotela (LRH), buduci da nepoznavanje ove problematike u široj javnosti pocesto dovodi do stvaranja netocnih zakljucaka i samim time neargumentirane prijepore. Grad Opatija, opcine Lovran, Matulji i Mošcenicka Draga osnivaci su trgovackog društva Nova Liburnija d.o.o., u koje društvo su kao temeljni kapital unesene dionice LRH, te je uprava Nove Liburnije clan skupštine LRH. Stoga molimo da se ovaj put naše pojašnjenje prenese u cijelosti.   Sukladno statutarnim odredbama o prodaji LRH-a, bilo u cijelosti bilo u segmentima,  odlucuje se na nadzornom odboru LRH-a i to vecinom danih glasova, ako je na sjednici nazocna vecina clanova. To podrazumijeva da prakticki vecinski vlasnici o prodaji odlucuju samostalno i na takvu odluku  Nova Liburnija kao manjinski vlasnik statutarno nema utjecaj te takvu mogucnost statutarno ne pruža odnosno na nju nema pravni ucinak ni instrument „zlatne dionice“. U tom slucaju Grad Opatija samo može priželjkivati da se prodaja, ukoliko do nje dode, obavi po što vecoj cijeni i što kvalitetnijem i ambicioznijem novom vlasniku, jer time i naš manjinski vlasnicki dio postiže veci ukupan iznos i povecava u konacnici našu imovinu.   Uz napor steknut manjinski vlasnicki udio Vjerujemo da javnost nije zaboravila koliko su napora  Grad Opatija s opcinama Lovranom, Mošcenickom Dragom i Matuljima uložili da uopce steknu svoj manjinski vlasnicki dio. Pri tom napominjemo da  Grad Opatija u suglasju sa spomenutim opcinama brigu o svom vlasnickom dijelu vodi intenzivno uz pomoc kompetentnih pravnih i financijskih strucnjaka, koji mu pružaju svu potrebitu strucnu pomoc. Stalno spominjana „zlatna dionica“, sukladno statutarnim odredbama, otvara prostor i omogucuje manjinskom vlasniku da odlucuje o dokapitalizaciji LRH –a i tom  se slucaju, odluka o dokapitalizaciji LRH donosi s 8 glasova u Nadzornom odboru, od ukupno 9. U ime Nove Liburnije u radu nadzornog odbora sudjeluju 2 clana. Ponovo ponavljamo i isticemo da manjinski udio od 25 %  sa „zlatnom dionicom“ ne daje statutarno pravo za donašanje upravljackih odluka – od zapošljavanja ili otpuštanja, cijena i karaktera ponude, nacina poslovanja do prodaje tvrtke i to u cijelosti ili po pojedinim segmentima.   Pozdravljamo sve što ce unaprijediti ponudu destinacije Široj javnosti je poznato je da vecinski vlasnici imaju namjeru preusmjeriti težište svojih daljnjih poslovnih aktivnosti, prodati LRH te ispituju tržište.   Na kraju, Grad Opatija  pozdravlja svaku namjeru i odluku, koja ce omoguciti LRH – u  vlasnicku strukturu, koja ce  dovesti do znacajnijeg investicijskog ciklusa, moderniziranja nacina poslovanja, novog konkretnog ciklusa zapošljavanja  te unaprijediti ponudu destinacije bilo u cjelini bilo u pojedinim segmentima. 

Opatija