Priopćenje za javnost: Informacija o prodaji dionica Društva LRH Hoteli Cavtat d.d.

Priopćenje za javnost: Informacija o prodaji dionica Društva LRH Hoteli Cavtat d.d.

-Priopcenje za javnost-   Opatija – Temeljem odluke Glavne skupštine Liburnia Riviera Hotela d.d. o podijeli  LRH na dva dionicka društva, Trgovacki sud u Rijeci rješenjem od 02.listopada 2015. godine upisao je u sudski registar društvo LRH Hoteli Cavtat d.d. a njegov portfelj  cine trgovacka društva, odnosno smještajni objekti iz Cavtata i Portoroža. Temeljni kapital spomenutog Društva iznosi 202.769.470 kuna,  podijeljen u 302.641 redovnu dionicu pojedinacnog nominalnog iznosa od 670,00 kuna. Društvo Nova Liburnija d.o.o., kojeg su vlasnici cetiri liburnijske jedinice lokalne samouprave (Grad Opatija i opcine Lovran, Matulji, Mošcenicka Draga)  ovom podjelom steklo je u novom društvu 75.661 dionicu, što cini 25 %  ukupnog broja dionica. Kako je javnost vec izvještena, buduci da objekti u Cavtatu i Portorožu nisu podrucje interesa Grada i opcina, stecene dionice u novom društvu planiralo se monetizirati. Tako je 15.listopada obavljena transakcija dionica na nacin da je Nova Liburnija d.o.o. prodala 75660 dionica društva LRH Hoteli Cavtat d.d. društvu SN Pectinatus d.d. Zagreb. Kupoprodajna cijena iznosi 67.000.000 kuna, a bazirana je na procjenama vrijednosti društva u Cavtatu i Portorožu, uzimajuci u obzir  udjel Nove liburnije d.o.o. Procjenu su napravili strucni financijski savjetnici, angažirani u realizaciji ovog posla, Zagrebacka banka d.d. Zagreb kao nositelj, zatim KPMG Croatia d.o.o. Zagreb, te ZANE d.o.o Zagreb, uz pomoc odvjetnickog društva Madirazza & partneri iz Zagreba kao pravnih savjetnika. Iznos ostvaren od prodaje dionica (po odbitku troškova poslovanja Nove liburnije te obveza na ime  poreza na dobit) bit ce doznacen jedinicama lokalne samouprave prema njihovu ucešcu u vlasništvu. Financije od prodaje dionickog udjela u Društvu LRH Hoteli Cavtat d.d. uložit ce se prvenstveno u realizaciju daljnjih kapitalnih investicija na podrucju JLS-a, koje su nužne  za gospodarski i društveni prosperitet. Podsjecamo takoder da je Nova Liburnija d.o.o. i dalje zadržala paket od 25 posto + 1 dionice u tvrtki LRH d.d. te da je nedavnim izmjenama Statuta LRH d.d osigurano  da Novu Liburniju d.o.o. u Nadzornom odboru LRH d.d. predstavljaju dva clana, koja sama imenuje. Kao suvlasnici LRH ocekujemo i zalagat cemo se za dinamicniji razvoj opatijskog LRH kroz znacajnije pokretanje investiranja što ce rezultirati kvalitetnijim sadržajima i podizanjem ukupne razine turisticke ponude na liburnijskoj rivijeri. To ce zahtijevati  i  zapošljavanje kadra, u novim ili preuredenim objektima gdje se, posebno  mladim osobama, otvara nova perspektiva.   Nova Liburnija d.o.o.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija