Problemi sa semaforima

  Zbog ucestalih upita gradana vezano uz neispravan rad semafora na dvije lokacije državne ceste D66 u Opatiji i to na križanju Nove ceste te Varljenske ceste i Ulice Matka Laginje (u blizini Spara) i na križanju Nove ceste i Ulice Ivana Pošcica (vaga tj peza na Tošini), obavještavamo da se Grad Opatija obratio Policijskoj postaji Opatija te Hrvatskim cestama i zatražio poduzimanje mjera na otklanjanju neispravnog rada semafora. Konkretno, rijec je o cestom ulasku u fazu narancastog treperavog svjetla i prekratkog ili predugog trajanja pomocne zelene strelice. Isto tako, Grad je upozorio na to da je asfalt na cesti na Tošini sklizak, zbog cega dolazi do proklizavanja vozila pa bi zbog sigurnosti taj asfalt trebalo što prije sanirati. Hrvatske ceste odgovorile su da su uocili navedene probleme sa semaforima te da su radovi na saniranju problema u tijeku po žurnom postupku.

Opatija