Pročelnica Helena Masarić stekla zvanje sveučilišne specijalistice iz lokalne demokracije i razvoja

Gradonacelnik Ivo Dujmic i predsjednik Gradskog vijeca O'Brien Sclaunich u prisustvu kolega i kolegica cestitali su procelnici na uspjehu. – Naša kolegica veliki je strucnjak u svom poslu, vrlo vrijedna djelatnica, uvijek spremna svima pomoci. Uz mnogobrojne radne i obiteljske obveze našla je vremena i za dodatno usavršavanje i školovanje, te bi trebala biti primjer svima. Živimo u vremenu kada je cjeloživotno ucenje izuzetno važno, te joj cestitamo na uspjehu, kazao je gradonacelnik Dujmic. Na Fakultetu politickih znanosti Sveucilišta u Zagrebu procelnica Masaric uspješno je obranila rad „Policy kapacitet jedinica lokalne samouprave kao kriterij za novi teritorijalni ustroj studija slucaja opcina i gradova Primorsko-goranske županije“. Helena Masaric diplomirala je na Pravnom fakultetu u Rijeci, a posao procelnice Ureda Grada, ranije predstojnice Ureda Gradskog poglavarstva, obavlja dvadesetak godina. Sudjelovala je u vecem broju projekata povezanih s lokalnom samoupravom, u suradnji s Hrvatskim pravnim centrom, Programom UN-a za razvoj i Savezom Udruge gradova i Udruge opcina (ukljucujuci, primjerice, provedbu programa obuke vijecnika u jedinicama lokalne samouprave). Aktivna je predavacica na raznim strucnim skupovima vezanima uz lokalnu samoupravu, u ime Saveza sudjeluje u pripremi niza zakonodavnih prijedloga, clanica je više radnih skupina Udruge gradova. Autorica je i suautorica mnogobrojnih strucnih radova s podrucja lokalne samouprave.

Opatija