Prodaje se Gradska javna vaga

Foto: Novi list KOMUNALAC d.o.o. Jurdani 13. je veljace 2019. raspisao Natjecaj za prodaju kuce s pripadajucim zemljištem (dvorištem) površine 216 m2, poznatije kao Gradska javna vaga. Pocetna je cijena nekretnine 2.100.000,00 kn neto. Ponude se dostavljaju u roku od 30 dana, putem pošte ili osobnom dostavom u zatvorenoj omotnici na adresu: Komunalac d.o.o, Jurdani 50/b, 51213 Jurdani, s naznakom: “NATJECAJ ZA PRODAJU NEKRETNINE – JAVNA VAGA– NE OTVARATI!“. Ponude ce se otvarati  13. ožujka 2019. godine u 13:00 sati. Nekretnina se može pogledati svakodnevno radnim danom od 08:00 do 15:00 sati, kontakt telefon 099/3132-220.   NATJECAJ

Opatija