Produljenje ISO certifikata Gradu Opatiji

Certifikacijska kuća SGS Adriatica obavila je certifikacijski audit – nadzor cjelokupnog poslovanja Grada Opatije kojim nije pronađena niti jedna nesuklađenost sustava sa zahtjevima norme ISO 9001:2015.

Kao primjeri dobre prakse, ostvareni u posljednjoj godini istaknuti su dobra komunikacija i uspostava nove mrežne stranice Grada Opatije koja transparentno komunicira prema svim zainteresiranim javnostima, nudeći uvid u informacije vezane uz djelatnost Grada Opatije. Posebno je istaknuta transparentnost proračuna.

Poslovanjem temeljem norme ISO 9001:2015 analizira se ukupno 118 ključnih pokazatelja, čime je u potpunosti obuhvaćena djelatnost Grada Opatije kao jedinice lokalne samouprave. Radom u skladu s ISO certifikatom osigurana je dobra pozicija za donošenje upravljačkih odluka u cilju unapređivanja poslovanja i postizanja postavljenih ciljeva, stoji u izvješću certifikacijske kuće.

Opatija