Projekt povećanja energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kućama

U cilju smanjenja potrošnje energije u sektoru zgradarstva, kao jednog od ciljeva Grada Opatije definiranog Akcijskim planom energetski održivog razvitka Grada Opatije, informiramo gradane Grada Opatije da su na web stranicama Fonda za zaštitu okoliša i energetsku ucinkovitost RH i u Narodnim novinama br. 38 od 26.03.2014. objavljeni Javni pozivi za provodenje Projekta povecanja energetske ucinkovitosti obiteljskih kuca (poticanja uredenja fasada, krovišta i zamjene gradevne stolarije) i korištenja obnovljivih izvora energije u kucanstvima.   http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20za%20EnU%20obiteljskih%20kuca.pdf http://www.fzoeu.hr/hrv/pdf/Javni%20poziv%20za%20OIE%20u%20kucanstvima.pdf   Prijavom na Natjecaj koji ce se provesti u suradnji sa Regionalnom Energetskom Agencijom Kvarner gradani Opatije moci ce ostvariti pravo sufinanciranja niže navedenih mjera kojima ce povecati energetsku ucinkovitost u obiteljskim kucama. Pravo na sudjelovanje u Projektu imaju fizicke osobe, vlasnici obiteljskih kuca, koje imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije i koje su spremne uložiti vlastita sredstva u mjere za koje iskazuju interes. U smislu ovih javnih poziva, obiteljska kuca je gradevina bruto površine do 400 m2, koja je u cijelosti namijenjena stanovanju i ima maksimalno 2 stambene jedinice te je izgradena na zasebnoj gradevnoj cestici. Projekte provodenja mjera energetske ucinkovitosti u višestambenim zgradama Fond ce sufinancirati putem upravitelja zgrada. Sva objašnjenja i potankosti vezana uz projekt i sudjelovanje korisnika u Projektu povecanja energetske ucinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije u obiteljskim kucama na podrucju Grada biti ce naknadno navedena u Natjecaju koji ce biti objavljen na stranicama Regionalne Energetske Agencije Primorsko – goranske županije (REA Kvarner).   http://www.reakvarner.hr/hr/  

Opatija