Prometno redarstvo intervencijama će osigurati prolaz invalidima do Doma zdravlja kroz Ul. Poginulih hrvatskih branitelja

Prometno redarstvo intervencijama će osigurati prolaz invalidima do Doma zdravlja kroz Ul. Poginulih hrvatskih branitelja

U Ulici Poginulih hrvatskih branitelja koja vodi do Doma zdravlja ucestalo i neprilagodeno parkiranje automobila otežava dolazak u ovu zdravstvenu ustanovu, posebice osobama s invaliditetom. Slijedom dogadanja, i na adresu Grada Opatije stigle su informacije gradana o tome sa zamolbom da Grad, u skladu sa svojim ovlastima, pokuša utjecati na situaciju kako bi se olakšao pristup osobama s invaliditetom do zgrade Doma zdravlja. Grad Opatija ce u skladu sa ovlastima djelatnika prometnog redarstva poduzeti raspoložive mjere kako bi se omogucio nesmetani prolaz korisnicima usluga Doma zdravlja. Još jednom mjerodavni iz Grada Opatije upucuju apel gradanima, posjetiteljima i vozacima da poštuju cinjenicu da je rijec o ulici koja je prilaz Domu zdravlja, a da nepropisnim parkiranjem onemogucavaju prolaz korisnicima tih usluga, medu kojima su i osobe s invaliditetom, te da to više ne rade. Podsjecamo i da je Grad s Primorsko-goranskom županijom inicirao izgradnju novog objekta doma zdravlja, na novoj pogodnijoj lokaciji, koja bi trebala eliminirati probleme koji trenutno tište korisnike usluga Doma zdravlja dok je na sadašnjoj adresi. Novi Dom zdravlja u skorijoj buducnosti trebao bi se i izgraditi, po suvremenim standardima pružanja zdravstvenih usluga pacijentima i drugim korisnicima.

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija