PROMJENE GRADSKIH POREZA I NOVI PROGRAM POTICANJA PODUZETNIŠTVA

Pred vijecnicima aktualnog saziva opatijskog Gradskog vijeca na sjednici održanoj jucer popodne  na klupama se našao niz prijedloga odluka i zakljucaka koje su prema dnevnom redu i usvojene. Znacajne su izmjene i dopune odluke o porezima Grada Opatije, koje su izradene temeljem provedenog internetskog savjetovanja sa zainteresiranom javnošcu. Sukus je da se smanjuje porez na korištenje javnih površina za postavljanje terasa jer se uvode cetiri zone na podrucju grada, a stopa poreza „pada“ po zonama od centra prema zaledu. Inace, kako je naglasio u obrazlaganju izmjena postojece odluke procelnik gradskog UO za financije i društvene djelatnosti Danijel Jerman, inicijativa za izmjenom stigla je bila upravo od nekih poduzetnika. Odlukom Gradskog vijeca i u 2013. nastavlja se sa Programom poticanja zapošljavanja i razvoja poduzetništva, koji se provodi trecu godinu za redom. Slijedom ovih poticaja kroz dvije godine zaposlilo se 9 osoba, dok ih je 12 zapocelo obavljati samostalnu djelatnost. Novina u ovogodišnjem programu je da je uvjet za dodjelu poticaja minimalno trajanje radnog odnosa/obavljanje samostalne djelatnosti 12 mjeseci (a ne više 24 mjeseca), te da minimalni boravak nezaposlene osobe na Zavodu za zapošljavanje iznosi 30 dana. Poticaji se mogu dodijeliti i za osobe koje su zaposlene u 2012. ukoliko su zadovoljeni svi uvjeti iz tada važeceg programa poticaja i ako je bio podnesen zahtjev za poticaje. Na sjednici gradskog vijeca usvojene su i odluke o tzv. doregristraciji gradskih tvrtki i ustanova – Opatija 21 d.o.o. Komunalac d.o.o. i Festival Opatija. Proširenjem opsega obavljanja djelatnosti tvrtkama i ustanovi se omogucuje perspektiva u samostalnom ostvarenju vlastitih prihoda, što bi trebalo rezultirati manjim oslanjanjem na proracunske dotacije. Vijecnici su na sjednici potvdili imenovanje troje clanova u školski odbor OŠ „Rikard Katalinic Jeretov“ – Kseniju Baždaric, Jadrana Rubešu i Alessandru Selak Diraka. Robert Kurelic s kandidacijske liste Akcije mladih danas je položio prisegu u opatijskom gradskom vijecu, gdje ce zamijeniti dosadašnjeg vijecnika Tomislava Lesingera s iste liste, koji je 4.sijecnja 2013. podnio pismenu ostavku na mjestu vijecnika u Gradskom vijecu. Zbog ostavke Lesinger je razriješen i  dužnosti clana Odbora za medunarodnu, medužupanijsku i medugradsku suradnju, te je za clana odbora istovremeno imenovan Egidio Zovic. Vijecnici su prihvatili i izmjene i dopune Statuta Grada Opatije, kao i Poslovnika Gradskog vijeca Opatije.  Rijec je o uskladenju statuta i drugih akata što je obveza jedinice lokalne samouprave temeljena na  završnim odredbama Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi i Zakona o lokalnim izborima, koji su stupili na snagu 29. prosinca 2012.        

Opatija