PROMJENE U ORGANIZACIJI NAPLATE PARKIRANJA U OPATIJI

PROMJENE U ORGANIZACIJI NAPLATE PARKIRANJA U OPATIJI

Opatijski gradonacelnik Ivo Dujmic i procelnik gradskog UO za komunalni sustav i zaštitu okoliša Miljenko Ujcic na danas održanoj konferenciji za medije izvijestili su o promjenama u organizaciji parkiranja u Opatiji, koje ce stupiti na snagu najkasnije 15. lipnja ove godine, odnosno paralelno s otvorenjem garaže Slatina.   Rijec je o novim izmjenama i dopunama Opcih uvjeta organizacije parkiranja na javnim parkiralištima u Opatiji. Završetakom izgradnje garaže Slatina te brojnim novim parkirnim mjestima na javnim površinama u Gradu Opatiji koja su stavljana u funkciju 2001. i 2013. godine, povecani su  ukupni kapaciteti javnih parkirališta na podrucju Grada za više od 50%. Do 2013.  u režimu naplate bilo je 1.150 parkirnih mjesta. Krajem prošle i tijekom ove godine, u Opatiji je stvoreno 634 novih parkirnih mjesta (odnosno 656 sa mjestima na Slatini koja ce se zadržati u režimu naplate i nece biti ukinuta). Nova parkirna mjesta su:          na mjestu ex kina Imperijal (Grad)                                         – 50-ak PM na mjestu ex praonice automobila Imperijal  (LRH)                       – 28 PM na mjestu ex hotela Zagreb (LRH)                                          – 80-ak PM naredni mjesec ulazi u funkciju GPC Slatina (Fides Brko i Grad – 350 PM. naredni mjesec ulazi u funkciju garaža sportske dvorane (Grad)  – 126 PM.   Inace, u režimu naplate ostaju i 22 parkirna mjesta od hotela Milenium do hotela Palace. To  je razlog što ce Grad Opatija od pocetka rada garaže Slatina, koji se ocekuje prema najavama vlasnika garaže pocetkom lipnja,  imati u primjeni nove Opce uvjete organizacije parkiranja. Kljucne novosti  su  da se parkiranje  nece naplacivati subotama i nedjeljama u prosincu, sijecnju i veljaci (osim na dijelu od hotela Palace do Adriatica gdje je obveza naplate vezana uz ugovor o pravu gradenja za garažu Slatina). Cijena dnevnih karata smanjuje se sa dosadašnjih 200 na 140 kn,  odnosno sa 100 na 70 kn, a u zimskom periodu na 120 kuna,  odnosno 60 kn (za zone 0 i 1). Preciznije, odredivat ce se u visini zbroja satnih karata po zoni Organizator parkiranja moci ce naplacivati dnevnu kartu (kaznu) samo za parkiranje na oznacenim parkirnim mjestima pod naplatom, ne i na drugim oznakama. Gradonacelnik Dujmic dodao je informacija u da sva nova parkirna mjesta (pr. kod groblja Volosko, na spoju ulice Plahuti i Šetalište C.Sylve, ex kino Imperijal) a koja je posljednjih godina izgradio Grad Opatija, do daljnjega – nece biti ukljucena u sustav naplate. Grad Opatija je takoder  zamolio policiju da  striktnije kontrolira upotrebu „pauka“ te da se sa „paukom“ sankcioniraju samo one situacije kada se ugrožava sigurnost prometa na cestama.    

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija