Prva konferencija Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja u Urbanoj aglomeraciji Rijeka

U Muzeju moderne i suvremene umjetnosti u petak 11.5. održana je konferencija „Mehanizam integriranih teritorijalnih ulaganja u Urbanoj aglomeraciji Rijeka“. Na taj se nacin Grad Opatija, zajedno s ostalim opcinama i gradovima, clanicama Urbane aglomeracije Rijeka, pridružio obilježavanju Europskog tjedna i Dana otvorenih vrata EU projekata, posvecenima upoznavanju javnosti s projektima financiranim sredstvima Europske unije. Radi ucinkovitijeg povlacenja sredstava putem ITU mehanizma u rujnu 2015. godine, prema Zakonu o regionalnom razvoju, osnovana je Urbana aglomeracija Rijeka sa sjedištem u Gradu Rijeci. Pored Rijeke, Urbana aglomeracija obuhvaca i gradove Kastav, Kraljevicu i Opatiju te opcine Cavle, Klana, Kostrena, Lovran, Mošcenicka Draga i Viškovo. Urbanoj aglomeraciji Rijeka na raspolaganju je ukupno 49,5 milijuna eura. Zamjenik gradonacelnika dr.sc. Emil Priskic ovom je prilikom na konferenciju upoznao s nivoom razvijenosti projekata koji se sufinanciraju kroz programe UA Rijeka i detaljno predstavio projekt Revitalizacija Amerikanskih vrtova i rasadnika Angiolina. Projekt ce biti sufinanciran s iznosom od 1,5 miljuna eura, a prijava je prema indikativnom planu predvidena u 1. kvartalu 2019. godine. Gosti na konferenciji bili su predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, clanovi urbanih aglomeracija iz Osijeka i Splita te podrucja Slavonskog Broda i Pule.

Opatija