Racionalnije i odgovornije poslovanje gradskih ustanova i tvrtki u cilju jače efikasnosti i transparentnosti

Na pocetku mandata akutalna vlast fokusirala se na intenzivnu pripremu dokumentacije za realizaciju razvojnih  i kapitalnih projekata grada, a vecina njih krece u realizaciju, pa je stoga nužna koordinacija svih subjekata. U narednom periodu gradska vlast ce se fokusirati na pracenje rada ustanova ciji je osnivac, te gradskih komunalnih i trgovackih društava, koje moraju nužno biti odgovornije u ispunjavanju svojih zadaca.   Jacanje efikasnosti uz racionalnije i odgovornije poslovanje, naglasio je gradonacelnik Ivo Dujmic, ujedno je i jacanje transparentnosti rada gradske uprave i vezanih društava i ustanova. Teme razgovora bile su usmjerene ka potrebi racionalnijeg poslovanja na svim razinama, što diktira aktualna ekonomska situacija na tržištu. Gradonacelnik je podsjetio sve nazocne na sastanku i na nove upute koje je donio upravo u cilju jacanja odgovornosti i transparentnosti u radu gradske uprave.

Opatija