Radni sastanak Vijeća za prevenciju kriminaliteta

U uredu opatijskog gradonacelnika Ive Dujmica danas je održan sastanak Vijeca za prevenciju kriminaliteta Liburnije, kojim predsjedava opatijski gradonacelnik. Rijec je o redovitim sastancima ovog tijela, na kojima se razmjenjuju informacije o stanju na polju sigurnosti i drugih elemenata bitnih za funkcioniranje grada u turistickoj sezoni.  

Opatija