Raspisani izbori za 2. saziv NEF-a Hrvatske

Obavještavamo da su od danas, 16. prosinca 2021. do 14. siječnja 2022. otvoreni izbori za 2. saziv NEF-a Hrvatske.

NEF je aktivnost koja omogućava djeci i mladima  ostvarivanje dječjih prava:

– prava na izražavanje vlastitog mišljenja o svim stvarima koje se na njih odnose

– pravo da se njihovo mišljenje i mišljenje njihovih prijatelja uvažava od strane osoba koje odlučuju o pitanjima vezanim za život djece i mladih na lokalnom, nacionalnom i Europskom nivou.

KRITERIJI ZA ODABIR ČLANOVA NEF-a SU SLJEDEĆI:

mogu se prijaviti članovi dječjih vijeća i dječjih foruma koji djeluju pri mreži Saveza društava “Naša djeca” Hrvatske;

  • sudjelovati mogu djeca u dobi od do 15. godina;
  • prijava djece mora biti sukladna načelima dječje participacije;
  • mogu sudjelovati članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske (mlađi od 15. godina);
  • potrebno je poznavanje engleskog jezika.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za prijavu kandidati moraju poslati motivacijsko pismo i snimiti filmić o sebi (do 2 min) kojim će se predstaviti. U filmiću kandidati moraju predstaviti Komisiji odakle dolaze, koliko su aktivni u svojim vijećima/forumima, za što će se zalagati, što je za njih dječja participacija i kako je ostvarena u gradu/općini iz koje dolaze, zašto žele postati članovi NEF-a Hrvatske. Komisiju za odabir novih članova činit će članovi 1. saziva NEF-a Hrvatske (koji nisu prijavljeni na natječaj za novi saziv).

Više o izborima saznajte na našoj web stranici: www.dnd-opatija.hr

Opatija