Reagiranje gradonačelnika na članak iz Novog lista „Uz dva hotela u Opatiji ima mjesta i za dvije lijepe plaže“

Reagiranje gradonačelnika na članak iz Novog lista „Uz dva hotela u Opatiji ima mjesta i za dvije lijepe plaže“

Povodom clanka objavljenog u Novom listu dana 09. kolovoza  2017. godine pod naslovom „Uz dva hotela u Opatiji ima mjesta i za dvije lijepe plaže“, u kojem je objavljeno otvoreno pismo direktora tvrtke Domino Opatija  d.o.o., gospodina Mirzeta Jusufagica, na temu koncesioniranja opatijskih plaža, Grad Opatija smatra potrebnim ocitovati se u cilju tocnog i cjelovitog informiranja javnosti. Slijedom toga, prenosimo u cijelosti pisano ocitovanje gradonacelnika Grada Opatije, Ive Dujmica, na dostavljeni prijedlog Upravnog odjela za pomorsko dobro, promet i veze o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I.                                               PREDMET:  Koncesija na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje                         plaže ispod obalnog šetališta Franje Josipa I. Grad Opatija     Poštovani,   slijedom Vašeg dopisa KLASA: 342-01/17-02/13, UBROJ: 2170/1-07-02/3-17-13, kojeg ste nam dostavili dana 01. Kolovoza 2017. godine zajedno sa pripadajucom dokumentacijom, dajemo vam slijedeci odgovor. S obzirom da je iskazan interes za predmetnu koncesiju sadašnjeg koncesionara Grand hotela Adriatic d.o.o. te trgovackog društva Domino Opatija d.o.o. koji u neposrednoj blizini obavlja hotelsku djelatnost, mišljenja smo da je nužno da se navedeni gospodarski subjekti dogovore o medusobnoj suradnji i izrade prijedlog rješenja kvalitetnog programa izgradnje, odnosno uredenja plaže i stvaranje novih plažnih sadržaja koji ce biti u funkciji cjelokupnog turistickog razvoja Opatije. Stoga da bismo se ocitovali potrebno je da nam dostavite idejni projekt. Naglašavamo da je Grad Opatija vlastitim financijskim sredstvima u više slucajeva narucila idejne projekte koji su bili osnova za raspisivanje koncesija. Nadalje, isticemo da podržavamo dodjelu koncesija za izgradnju i gospodarsko korištenje plaža, ali takoder smatramo da je nedopustivo stanje na pojedinim plažama Grada Opatije koje su pod koncesijom, kao što je slucaj hotela Belveder u Opatiji. Nepravilnosti na plaži ispred hotela Belveder prijavili smo Povjerenstvu za pracenje izvršavanja odluka i ugovora o koncesijama u Primorsko-goranskoj županiji, a sve radi uspostave stanja kakvo odgovara odluci, odnosno ugovoru o koncesiji.   S poštovanjem                                                         GRADONACELNIK:                                                             Ivo Dujmic, ing   Clanak iz novina i ocitovanje gradonacelnika Grada Opatije može se u cijelosti pogledati i ovdje.

Opatija