Reagiranje gradonačelnika na navode Akcije mladih prenesene u Novom listu danas

Reagiranje gradonačelnika na navode Akcije mladih prenesene u Novom listu danas

U Novom listu od 14. prosinca 2016. na str. 18 objavljen je tekst pod naslovom „Za vece place u vrticu“ autora Srdana Brajcica, u kojem su preneseni navodi clanova Akcije mladih. S obzirom da je rijec o izrecenim netocnim informacijama koje su tako i prenesene u Listu, gradonacelnik Ivo Dujmic poslao je danas u redakciju Novog lista  svoje reagiranje. Tekst reagiranja donosimo u cjelosti: “Na pitanje pripada li odgajateljima zaposlenim u djecjim vrticima u vlasništvu jedinice lokalne samouprave pravo na placu temeljem propisa kojima se ureduju place javnih službenika i namještenika zaposlenih u osnovnom školstvu, a obzirom da se poziva na navedeno prilikom zahtjeva za povecanje place u Djecjem vrticu Opatija, iznosim pravno stajalište Vrhovnog suda Republike Hrvatske iz 2009. godine o ovom pitanju:   “Prilikom utvrdivanja visine place odgajateljima zaposlenim u djecjim vrticima u vlasništvu jedinica lokalne uprave i samouprave ne primjenjuju  se odredbe Temeljenog Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i odredbe Kolektivnog ugovora za place i materijalna prava službenika i namještenika u osnovnom školstvu, visokom obrazovanju i znanosti ako djecji vrtici nisu pristupili tim kolektivnim ugovorima ili ako na njih nije proširena primjena tih kolektivnih ugovora.” Ovim pravnim shvacanjem ujednacena je praksa sudova na nacin da je mjerodavno je li vrtic pristupio odnosnom kolektivnom ugovoru ili je na njega proširena njegova primjena.  Dakle, obzirom da su Sindikati koji djeluju u Djecjem vrticu Opatija pregovarali i potpisali Kolektivni ugovor s Osnivacem, odnosno Gradom Opatijom, na njih se upravo taj Kolektivni ugovor primjenjuje. Ovo su neka od materijalnih prava koja je u ovoj godini radnicima omogucio  Kolektivni ugovor za zaposlene u Djecjem vrticu Opatija: bon povodom Uskrsa u iznosu od 200 kuna, regres za korištenje godišnjeg odmora u iznosu od 1.500,00 kuna, dar za dijete povodom Sv. Nikole u iznosu od 600 kuna te božicnicu od 1.000,00 kuna. Ovih je dana za javne službe još uvijek neizvjesno hoce li i u kojem iznosu biti isplacene božicnice.   Podsjecam na tijek i rezultat kolektivnih pregovora s kraja 2012. godine, kada su se Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika RH koji predstavlja radnike gradske uprave i gradske ustanove Festival Opatija te Sindikat vatrogasaca Rijeka, koji predstavlja radnike JVP-a Opatija, zbog opcenito lošijeg stanja u gospodarstvu sporazumjeli da ce u Gradu Opatiji, Festivalu Opatija i JVP Opatija u 2013. godini placa biti manja za 3%. Sukladno sporazumu sa sindikatima, ovako umanjenja placa ovim se radnicima isplacivala i iduce dvije godine, 2014. i 2015. godine. Za to vrijeme, placa radnicima gradske knjižnice i radnicima Djecjeg vrtica Opatija nije se umanjivala, cime su ostali radnici pokazali solidarnost prema kolegama iz ove dvije ustanove, cije place nešto zaostaju. Takoder, upravo radi mogucnosti zadržavanja place na jednakoj razini u vrticu i knjižnici, svi su se potpisnici kolektivnih ugovora odrekli propisane visine nekih materijalnih prava, koja su se isplacivala u manjem iznosu, a s cime se nastavlja i u iducoj godini.  Nakon tri godine zaredom, u 2016. godini, placa se radnicima Grada, JVP Opatija i Festivala vraca na iznos prije umanjenja dok se Djecjem vrticu Opatija i Gradskoj knjižnici i citaonici V.C.Emin Opatija ona uvecava za 5%. Smatram da je nezahvalno usporedivati visinu koeficijenata i osnovice opcenito, jer ono što treba uzeti u obzir je složenost poslova. Parametri za  place u gradskoj upravi odredeni su Zakonom o placama u lokalnoj i podrucnoj (regionalnoj) samoupravi te se unutar zakonskih ogranicenja ona regulira i za gradske službenike i namještenike Grada Opatije.  Na koncu, Sindikat radnika u predškolskom odgoju i obrazovanju Hrvatske i Sindikat državnih i lokalnih službenika i namještenika Republike Hrvatske složili su se da  zbog trenutne nemogucnosti procjene poreznih reformi na prihode nije moguce obecati povecanje place te je jucer potpisan Sporazum o visini osnovice u Djecjem vrticu  Opatija za 2017. godinu, a osnovica place ostaje na razini ovogodišnje. Rješavanje pitanja koeficijenata unutar ustanove se nastavlja kao što je utvrdeno na zapocetim pregovorima, na sastanku 6. listopada 2016. godine kada je dogovoreno da ce Sindikati dostaviti svoj prijedlog” navodi se na kraju teksta reagiranja gradonacelnika Ive Dujmica.       

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija