REAGIRANJE NA IZNESENE NETOČNE INFORMACIJE I TVRDNJE U TEKSTU „ŠUTNJA OKO PDV-A“ OBJAVLJENOM U NOVOM LISTU, 3.VELJAČE 2014.

Grad Opatija poslao je Novom listu reagiranje na informacije objavljene u tekstu u ponedjeljak, što ga potpisuje zamjenica gradonacelnika Marina Gašparic, a koje ovdje objavljujemo u cjelosti. Naime, novinar Novog lista Davor Žic je u kolumni „Medu nama“, objavljenoj u ponedjeljak 3.veljace ove godine pod naslovom „Šutnja oko PDV-a“  iznio više netocnih podataka i zakljucaka, stoga je Grad  dužan ovim putem reagirati kako bi javnost bila precizno informirana na temu ulaska Grada Opatije u sustav PDV-a. U svojoj kolumni novinar  istice  da je Grad Opatija donio „odluku da svoju obvezu placanja PDV-a na najamnine poslovnih prostora u svome vlasništvu prebaci na krajnje korisnike“. Ovo je netocna informacija. Tocno je da Grad Opatija nije donio nikakvu odluku vezanu uz obvezu placanja PDV-a, vec je  Grad Opatija temeljem Upute Središnjeg ureda Porezne uprave bio obvezan upisati se u registar obveznika PDV-a od 1. sijecnja 2014.  za dio djelatnosti koje obavlja. Izmedu ostalog i za zakup poslovnih prostora. Upisom u registar obveznika PDV-a,  Grad je obvezan pridržavati se odredbi Zakona o PDV-u te na svim svojim izlaznim racunima za te djelatnosti obracunavati PDV. PDV je inace porez koji u konacnici uvijek placaju krajnji korisnici, s time da svi koji su u sustavu PDV-a, mogu zaracunati im PDV odbiti od svoje ukupne obveze placanja PDV-a državi.  Grad gotovo pa i nema koristi od ulaska u sustav PDV-a, kako se to sugerira u tekstu sa primjerom prebijanja PDV-a „od tinti za pisace do goriva za službene automobile“, vec upravo suprotno. Grad ima dodatne troškove vezane uz  prilagodbu na sustav PDV-a. Troškovi za koje se može odbiti pretporez (op.a. za troškove osobnih vozila nije dopušten odbitak pretporeza) znatno su manji od obveze koju je Grad obvezan zaracunati te u konacnici uplatiti u državni proracun. Takoder je potrebno istaknuti da ce Grad, u slucaju da se racuni za zakup ne plate u ugovorenim rokovima, svejedno biti obvezan PDV uplatiti u državni proracun, što bi moglo utjecati na likvidnost proracuna. Isticemo da, prema odredbi Zakona, osnovicu za obracun PDV-a cini naknada za isporucena dobra ili obavljene usluge u koju ulaze i svi sporedni troškovi ili naknade koji se zaracunavanju kupcu – osim PDV-a (clanak 33. Zakona). Dakle, u našem slucaju osnovica za obracun PDV-a na zakup poslovnih prostora je upravo izlicitirana i ugovorena zakupnina na koju se obracunava PDV. Naime, kako novinar istice, nedvojbeno je da u vrijeme ugovoranja zakupa Grad nije bio u sustavu PDV-a, pa je time jasno da ugovorena zakupnina ne sadrži PDV. Osim toga, u Odluci o davanju u zakup i kuporodaji suvlasnickog dijela poslovnog prostora propisana je obveza zakupnika na placanje komunalne naknade i drugih poreza i naknada vezanih uz korištenje poslovnog prostora. Stoga, kada bi Grad i postupio na nacin da se u ugovoreni iznos „ukalkulira“ PDV,  mogao bi biti suocen sa prekršajnom sankcijom radi netocno utvrdene osnovice, za što je predvidena novcana kazna u rasponu do 500.000,00 kuna. Kada bi PDV bio ukalkuliran u iznos ugovorene zakupnine, prihodi Grada bili bi manji upravo za iznos PDV-a, što na godišnjoj razini u ovom trenutku iznosi oko 2 mil. kuna. Istovremeno za zakupce koji su u sustavu PDV-a, troškovi zakupnine bili bi niži za 25 posto u odnosu na ugovorenu zakupnu jer za njih PDV nije trošak. Iako je to opce poznata stvar, isticemo da PDV nije prihod Grada Opatije, kako se sugerira u tekstu, vec državnog proracuna. S druge strane, cinjenica je da su zaracunavanjem PDV-a na racunima za zakup pogodeni iskljucivo zakupci koji nisu u sustavu PDV-a i kojima PDV zaista predstavlja trošak. Tako od ukupno 152 zakupca, njih 47  nije u sustavu PDV-a (od cega je 13 obrtnika, u najvecem broju frizera, 5 tvrtki, 8 zdravstvnih djelatnosti, 12 udruga, 4 politicke stranke i 5 državne ili lokalne institucije ). Netocan je dalje i navod da je u vrijeme sadašnje vlasti zakupcima uvecana zakupnina za 60-ak posto. Tocno je da je Grad  od 2009. do 2011. odobravao popuste na ugovorene zakupnine od 30 posto, a od 2012. do danas 10 posto mjesecno, uz 50 postotno sniženje cijene najamnine u prosincu, što u tekstu nije navedeno. Ugovorene zakupnine, dakle, koje su rezultat ponuda zakupaca na javnim natjecajima, nisu uvecane niti jednom zakupcu. Valja podsjetiti javnost da Grad Opatija, uvažavajuci u potpunosti i zakupce svojih prostora, ipak mora voditi i vodi brigu o svim poduzetnicima koji posluju na podrucju Grada, a koji ne obavljaju djelatnost u gradskim prostorima, vec u prostorima drugih poduzetnika gdje su zakupnine zasigurno više u odnosu na gradske. O tome govore mjere koje je ova vlast uvela i koje su na korist svih poduzetnika kao što je smanjenje spomenicke rente sa 3 na 1 kunu po metru kvadratnom, Program poticanja zapošljavanja, ukidanje naplate parkiranja vikendom u zimskim mjesecima i sl. I konacno, a tice se  „šutnje oko PDV-a“, da je novinar htio objektivno sagledati situaciju, ako vec nije želio dobiti direktnu informaciju od strane Grada, mogao je s gradskog portala procitati ocitovanje Grada Opatije upuceno Ministarstvu financija. Dakle, Grad Opatija od kada se najavila mogucnost ulaska u sustav PDV-a (srpanj 2013.) nije šutio, vec upravo suprotno. Direktno, kao i putem Udruge gradova ukazivao je nadležnim tijelima s jedne strane na upitnu zakonsku osnovanost tumacenja važecih propisa o PDV-u od strane Ministarstva financija, a s druge strane na sve poteškoce koje bi ulazak u sustav PDV-a mogao prouzrociti kako za gradove i opcine tako i za poduzetnike. Zakljucno, Grad Opatija nije jednostrano povecao zakupnine, jer je visina zakupnine koja je prihod Grada ostala nepromijenjena, vec je postupio u skladu sa novim Zakonom.     Marina Gašparic, zamjenica gradonacelnika Grada Opatije            

Opatija