Reagiranje na medijske navode u vezi pomoći Grada Opatije učenicima za nabavu školskih knjiga

Reagiranje na medijske navode u vezi pomoći Grada Opatije učenicima za nabavu školskih knjiga

Slijedom neistinitog i tendencioznog naslova te nepotpunih informacija iznijetih u clanku ''Opatija ne pomaže nabavku knjiga'' objavljenog u Novom listu od 11.8.2016., dužni smo odmah reagirati kako bi javnost bila ispravno i potpuno informirana, iako svjesni da je šteta koju je clanak, prvenstveno njegov naslov prouzrocio Gradu Opatija, teško popravljiva.  Dakle, potrebno je jasno naglasiti da Grad Opatija, kao i svake godine, pomaže nabavku knjiga kroz financijsku pomoc roditeljima djece te kroz organiziranu razmjenu udžbenika. Financijska pomoc nabavci udžbenika namijenjena je obiteljima kojima je pomoc i najpotrebnija odnosno obiteljima koje ispunjavaju uvjete iz Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti. Financijska pomoc ne ovisi o uzrastu djeteta odnosno daje se za sve razrede osnovne škole (pa i za „prvašice“). Pomoc obuhvaca nabavku svih udžbenika koje roditelji nisu osigurali u razmjeni uz obvezu da se udžbenici vrate na kraju školske godine. Pored toga Grad Opatija svakoj obitelji sa cetvero i više djece (ako ne dobivaju pomoc po socijalnom uvjetu) osigurava financijsku pomoc za svako dijete do završenog školovanja. Pomoc za dijete osnovno školskog uzrasta iznosi 1.500 kn odnosno za dijete u produženom boravku 3.000 kuna. Organizirana razmjena udžbenika provodi se u OŠ R.K. Jeretov u cijoj provedbi pored strucnog osoblja škole aktivno sudjeluje i Vijece roditelja. Razmjena je namijenjena svim ucenicima koji pohadaju OŠ R.K.Jeretov (pa i za „prvašice“). Nažalost ove godine, uslijed preseljenja Društva Naša djeca Opatija, razmjena udžbenika nije bila moguca i u prostorijama Društva. Uzimajuci u obzir sada raspoložive podatke ocekujemo da ce financiranje nabavke udžbenika ostvariti 80-ak ucenika. Buduci da izvješce o razmjeni za ovu godinu još nije dovršeno, isticemo da je prošle godine u razmjeni koja se odvijala u OŠ R.K.Jeretov sudjelovao 171 ucenik, a u Društvu Naša djeca 175 ucenika. Za provedbu navedenih aktivnosti i mjera u Proracunu su osigurana sredstva u iznosu od 100.000 kuna. Iz podataka iznijetih u clanku razvidno je svaka jedinica lokalne samouprave ima svoje posebnosti vezane uz nabavku udžbenika. Ne može se jednostavno donijeti zakljucak tko pomaže više, a tko manje. Iako apsolutno poštujemo analiziranje i kritiziranje mjera koje Grad provodi vezano uz nabavku udžbenika, ne možemo prihvatiti neistinitu tvrdnju da Grad Opatija ne pomaže pri nabavci knjiga. Zasigurno je da ce Grad  i dalje promišljati kako unaprijediti sustav razmjene udžbenika odnosno dodatne mjere pomoci roditeljima pri nabavi istih, ali uvijek posebno vodeci racuna o onima kojima je pomoc najpotrebnija kao i o širenju svijesti o potrebi brige za cuvanjem materijalnih dobara. Osim toga Grad Opatija ce nastaviti sa financiranjem aktivnosti koje se provode u OŠ R.K.Jeretov a znacajno su iznad minimalnih standarda koje propisuje država. Tako Grad Opatija financira brojne dodatne programe, dodatno strucno osoblje, ulaganja u objekte i opremu, sve u cilju podizanja kvalitete nastave i uvijeta boravka djece u OŠ. Navedeno je još uvijek nedostižno za brojne jedinice lokalne samouprave u RH.                                                                                                                       Zamjenica gradonacelnika                                                                          Marina Gašparic

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija