Reagiranje na tekst objavljen u Novom listu

Netocna je  tvrdnja iz naslova o smanjenju novca za POS-ove stanove. Novac za POS-ove stanove se ne smanjuje, jer se ni ne može smanjiti kada su vec sve ugovorne obveze u cjelosti izvršene. Pojasnimo, Grad Opatija zakljucio je ugovor o kupnji 38 POS-ovih stanova i po istom ugovoru isplatio je ukupnu ugovorenu cijenu. No, pored tih sredstava, osigurana su i sredstva za dovršetak komunalne infrastrukture  i ona se isplacuju prema dinamici izvodenja radova. S obzirom na dinamiku izvodenja ovih radova, dio predvidenih sredstava za komunalnu infrastrukturu iz ovogodišnjeg proracuna prenosi se u iducu godinu.   Tekst u Novom listu          

Opatija