REAGIRANJE OPATIJSKOG GRADONAČELNIKA IVE DUJMIĆA NA IZJAVE OPORBE

REAGIRANJE OPATIJSKOG GRADONAČELNIKA IVE DUJMIĆA NA IZJAVE OPORBE

  Predstavnici koalicije LIST-PGS-AM na celu sa, prema najavama, svojim kandidatom za gradonacelnika Nikicom Pažinom iznijeli su navode da se „gradska vlast citavo vrijeme bavila rasprodajom imovine. Ubralo se pritom 30 milijuna kuna, a za svaku vecu investiciju podižu se krediti i zadužuju se generacije Opatijaca. Namece se pitanje »kamo je otišlo tih 30 milijuna živog novca»? “ koje prenosi današnji Novi list u izvještaju na strani 21. Prije svega, nužno je podsjetiti javnost na cinjenicu da su Pažin i njegovi kolege vijecnici u aktualnom sazivu Gradskog vijeca Opatije pa su, dakle, tamo proveli gotovo 4 godine. Žalosno je što nakon godina sudjelovanja u radu Gradskog vijeca sada javnost ima priliku cuti ovako strukturirane izjave vijecnika. Oni bi jako dobro trebali znati kako se donosi proracun; da su prihodi i rashodi strogo zadane i planirane stavke, a posebno stavke namjenskih prihoda. Vijecnicima se za svaku proracunsku godinu podnose polugodišnja i godišnja izvješca o izvršenju proracuna, gdje se može lako utvrditi utrošak svake lipe. Osim što su ta izvješca objavljena u Službenim novinama, dostupna su svima i na portalu Grada Opatije. Dakle, zakljucak se sam namece: ili oporba takve teze iznosi iskljucivo s jednom namjerom – dovesti gradane u zabludu, ili njihovi vijecnici nisu dobro radili svoj posao. Tocno se zna kako proracun funkcionira i kako se mogu trošiti proracunska sredstva. Sredstva od prodaje imovine utrošena su iskljucivo za nabavu ili izgradnju nove imovine, prvenstveno izgradnju objekata javne namjene, vodovod i kanalizaciju, prostornoplansku dokumentaciju, itd. Što se tice kupališta Lido, Grad i da je htio nije po zakonu smio investirati u Lido jer se nalazi na pomorskom dobru. Drugo,  nacin na koji ce se obnoviti kupalište bio je produkt želje gradana, a rješenje da se obnovi tako da se napravi replika starog drvenog Lida – gradani su pozdravili. Da bi uopce i došlo do obnove ovog nekad reprezentativnog kupališta, prvo je trebalo riješiti nekoliko kompliciranih situacija; trebalo je riješiti pitanje pomorskog dobra, što je za mandata ove gradske vlasti DORH i uspio. Napravljeno je idejno rješenje, u ciju je izradu trebalo uložiti i financijska sredstva, što je gradska vlast omogucila. Sad, kad je kupalište na pragu realizacije, odjednom prema stavovima oporbe – ni to nije dobro.   U pogledu navoda opatijskih laburista da Grad treba odustati od Doma umjetnosti (izvještaj s konferencije objavljen u Novom listu 22. ožujka  na strani 21. ) nužno je podsjetiti da je Dom umjetnosti potreban Opatiji, upravo kako bi se (medu ostalim) i privukao veci broj razlicitih manifestacija u gradu od kojih koristi ima gospodarstvo i šira zajednica. No, gradani su dovoljno kompetentni i mogu sami donijeti zakljucak o kvaliteti i vjerodostojnosti stavova koji im se plasiraju. S poštovanjem, Ivo Dujmic, gradonacelnik Opatije

Opatija