Reciklažno dvorište u Matuljima

 Reciklažno dvorište Opcine Matulji, u blizini upravne zgrade Komunalca d.o.o. u Jurdanima, danas je svecano otvoreno. Investicija je to vrijedna 5,2 milijuna kuna, od kojih je 4,1 milijun odobren iz EU fondova. Matuljsko reciklažno dvorište pocinje raditi od sutra 30. svibnja 2019., a radno vrijeme je radnim danom od 9 do 16, a subotom od 10 do 15 sati. Opcina Matulji i Grad Opatija postigli su dogovor temeljem kojeg je gradanima Grada Opatije omoguceno da svoj otpad zbrinu u novom reciklažnom dvorištu Matulji.  Podsjetimo, Grad Opatija je vec ranije ugovorio s Opcinom Lovran mogucnost korištenja reciklažnog dvorišta Lovran za stanovnike Oprica, Dobreca i Ike. Možemo najaviti i skori pocetak korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta u Opatiji koje ce gradani moci koristiti na nekoliko lokacija s periodicnim izmjenama.  

Opatija