Revidirani Opći uvjeti organizacije parkinga na javnim površinama

Od 1. srpnja 2013. stupaju na snagu novi Opci uvjeti organizacije parkiranja na javnim površinama u Opatiji. Kao što je u više navrata najavljivano, u 2013. godini je za gotovo 60% povecan broj parkiranih mjesta na javnim površinama i u dvije novoizgradene garaže, radi cega je bilo nužno revidirati i Opce uvjete organizacije parkiranja. Primjerice, samo u vezi skorog pocetka rada garaže Slatina bilo je nužno izmijeniti Opce uvjete kako radi izmijene režima ulaska u garažu, izgradnje trake za skretanje, tako i drukcijeg zoniranja u podrucju same garaže (umjesto ranije zone „1“, na tom podrucju sada postoje zone „2“ i „3“). Takoder je potrebu izmjene izazvala i garaža u sklopu sportske dvorane Marino Cvetkovic. Novim Opcim uvjetima ne povecavaju se površine pod naplatom, no uvode se dvije zone više. Visina dnevne karte i kazne koja se je naplacivala u  slucajevima propisanim Opcim uvjetima smanjena je na zbroj satnih karti u pojedinoj zoni (primjerice u „0“ zoni smanjuje se iznos sa 200 na 140 kn u sezoni i 120 kn po zimi, a u prvoj zoni sa 100 kn na 70 kn ljeti odnosno 60 kn zimi). Cijena satne karte ostaje ista kao i do sada na 95% parkirnih mjesta, jedino se uz garažu Slatina cijena povecava na 12 kuna po satu (zona 2) odnosno 8 kuna po satu (zona 3) radi obveza po ugovoru o pravo gradenja za izgradnju garaže iz 2007. godine. U ove dvije zone više ne postoji niti mogucnost zakupa parkirnih mjesta za hotelske kuce i poslovne objekte. Opcim uvjetima ne mijenjaju se uvjeti (cijena) i kriteriji za kategorije pretplatnika koje su do sada postojale.    

Opatija