Revidirani Opći uvjeti organizacije parkinga na javnim površinama

Revidirani Opći uvjeti organizacije parkinga na javnim površinama

Od 1. srpnja 2013. stupaju na snagu novi Opci uvjeti organizacije parkiranja na javnim površinama u Opatiji. Kao što je u više navrata najavljivano, u 2013. godini je za gotovo 60% povecan broj parkiranih mjesta na javnim površinama i u dvije novoizgradene garaže, radi cega je bilo nužno revidirati i Opce uvjete organizacije parkiranja. Primjerice, samo u vezi skorog pocetka rada garaže Slatina bilo je nužno izmijeniti Opce uvjete kako radi izmijene režima ulaska u garažu, izgradnje trake za skretanje, tako i drukcijeg zoniranja u podrucju same garaže (umjesto ranije zone „1“, na tom podrucju sada postoje zone „2“ i „3“). Takoder je potrebu izmjene izazvala i garaža u sklopu sportske dvorane Marino Cvetkovic. Novim Opcim uvjetima ne povecavaju se površine pod naplatom, no uvode se dvije zone više. Visina dnevne karte i kazne koja se je naplacivala u  slucajevima propisanim Opcim uvjetima smanjena je na zbroj satnih karti u pojedinoj zoni (primjerice u „0“ zoni smanjuje se iznos sa 200 na 140 kn u sezoni i 120 kn po zimi, a u prvoj zoni sa 100 kn na 70 kn ljeti odnosno 60 kn zimi). Cijena satne karte ostaje ista kao i do sada na 95% parkirnih mjesta, jedino se uz garažu Slatina cijena povecava na 12 kuna po satu (zona 2) odnosno 8 kuna po satu (zona 3) radi obveza po ugovoru o pravo gradenja za izgradnju garaže iz 2007. godine. U ove dvije zone više ne postoji niti mogucnost zakupa parkirnih mjesta za hotelske kuce i poslovne objekte. Opcim uvjetima ne mijenjaju se uvjeti (cijena) i kriteriji za kategorije pretplatnika koje su do sada postojale.    

Opatija