REZULTATI PROJEKTA „NEKA SE LOKALNI GLASOVI ČUJU“

U gradskoj vijecinici danas je izvršni direktor Regionalnog infocentra za mlade Zoran Stevanovic održao prezentaciju rezultata projekta „Neka se lokalni glasovi cuju“ i urucio Povelju o informiranju mladih, ciji je potpisnik i Grad Opatija, zamjeniku opatijskog gradonacelnika Erniu Gigante Deškovicu. Rijec je o provodenom projektu uz potporu EU  „Neka se lokalni glasovi cuju“ koji je okupio respektabilni krug sudionika. U njega je bilo ukljuceno  cetrnaest gradova iz Primorsko-goranske županije, (Rijeka, Kastav, Bakar, Novi Vinodolski, Krk, Opatija, Crikvenica, Cabar, Delnice, Vrbovsko, Cres, Mali Lošinj, Kraljevica i Rab) djelatnika i celnika lokalnih samouprava, Savjeta mladih i drugih zainteresiranih. Projekt je financirala Agencija za mobilnost i programe EU, Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka. Partneri na projektu bili su Primorsko-goranska županija i Grad Rijeka, a ukljucene su i udruge mladih iz susjednih županija: Udruga za mlade Alfa Albona iz Labina, Udruga Carpe Diem iz Karlovca i Udruga Bužimski izvori iz Gospica. Inozemni partneri su bili Mladinsko informativno svetovno središce Slovenije (MISSS) i Mladinski svet Ajdovšcina (MSA). Prema rijecima Stevanovica, cilj ovog projekta bio je temeljito istraživanje politike mladih, kao i njihovih potreba. Tijekom realizacije ovog projekta, javila se i potreba za širenjem na podrucje Licke, odnosno Karlovacke županije. Osim mladih, u projekt su ukljuceni i djelatnici u loklanim upravama koji su nadležni za rad s mladim ljudima , kao i celnici gradova i opcina. Rezultati su usporedivani s onima ostvarenima u slovenskoj Ajdovšcini i Ljubljani, a rezultati koji su se dobili sada su temeljni pokazatelji njihovih potreba, što u bitnome olakšava primjerice i prijave programa prema fondovima EU. Zamjenik gradonacelnika Gigante sumirao je kako je projekt bitan, jer je nužno promijeniti nacin gledanja na mlade ljude, koji nisu samo naša buducnost, vec i naša sadašnjost i buducnost. Njihova informiranost koja vodi ka  aktivnoj ukljucenosti u aktualne procese jedan je od osnovnih preduvjeta u cilju postizanja educiranosti mladih kao dijela šire zajednice kojoj pripadaju.      

Opatija