Rješenje Općinskog suda u Rijeci

 Grad Opatija je prošle srijede, 3. srpnja 2019., po saznanju o situaciji na adresi M. Tita 156, kada je jedan od suvlasnika zgrade automobilom zaprijecio ulaz u gradski poslovni prostor, pokrenuo postupak sudske zaštite svojih vlasnicka prava, kao i pripadajucih prava zakupca gradskog poslovnog prostora. Opcinski sud u Rijeci, Stalna služba u Opatiji danas je donijela rješenje o privremenoj mjeri sukladno cl. 346. i 347. Ovršnog zakona kojim tuženiku B.M. iz Opatije nalaže omogucavanje nesmetanog korištenja sjeveroistocnog dijela terase u okviru okucnice zgrade na adresi M.Tita 156.  

Opatija