Rok za podnošenje prijedoga oko prostornog planiranja produljen do konca godine

Rok za podnošenje prijedoga oko prostornog planiranja produljen do konca godine

Zbog velikog interesa gradana koji je uslijedo nakon otvaranja javnog poziva za podnošenje incijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije, te posebno zbog  zahtjeva koji i dalje pristižu na adresu Grada, gradonacelnik Ivo Dujmic odlucio je produljiti rok za dostavu zahtjeva za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije do 31.12.2017. Iz nadležnog Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Opatije navode još informaciju da  svi prijedlozi koji sadrže znacajnije zahvate u prostoru (veci zahvati od izgradnje individualne stambene gradevine) moraju biti potkrijepljeni programskim rješenjem (iz kojeg ce biti vidljiv izgled zahvata – vizualizacija) odnosno moraju biti na odgovarajuci nacin obrazloženi. Nakon zatvaranja ovog poziva izradit ce se strucne podloge kojima ce se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te ce se takva strucna podloga dostaviti Gradskom vijecu na usvajanje kao sastavni dio buduce odluke o pristupanju izradi plana. Naglasak svih predloženih rješenja, kao i izmjena planova mora biti na održivom razvoju, što u Opatiji prije svega znaci ocuvanje kulturne i prirodne baštine, zaštita zelenih površina i zaštita obalnog pojasa.  

Search
Generic filters
Promijeni veličinu teksta
Promijeni kontrast
Opatija