Rok za podnošenje prijedoga oko prostornog planiranja produljen do konca godine

Zbog velikog interesa gradana koji je uslijedo nakon otvaranja javnog poziva za podnošenje incijativa – prijedloga i projekata u sklopu izrade strucnih podloga koje prethode izradi izmjena i dopuna prostornih planova na podrucju Grada Opatije, te posebno zbog  zahtjeva koji i dalje pristižu na adresu Grada, gradonacelnik Ivo Dujmic odlucio je produljiti rok za dostavu zahtjeva za izmjenom i dopunom prostorno planske dokumentacije do 31.12.2017. Iz nadležnog Upravnog odjela za prostorno planiranje Grada Opatije navode još informaciju da  svi prijedlozi koji sadrže znacajnije zahvate u prostoru (veci zahvati od izgradnje individualne stambene gradevine) moraju biti potkrijepljeni programskim rješenjem (iz kojeg ce biti vidljiv izgled zahvata – vizualizacija) odnosno moraju biti na odgovarajuci nacin obrazloženi. Nakon zatvaranja ovog poziva izradit ce se strucne podloge kojima ce se analizirati zaprimljeni zahtjevi i predložena rješenja te ce se takva strucna podloga dostaviti Gradskom vijecu na usvajanje kao sastavni dio buduce odluke o pristupanju izradi plana. Naglasak svih predloženih rješenja, kao i izmjena planova mora biti na održivom razvoju, što u Opatiji prije svega znaci ocuvanje kulturne i prirodne baštine, zaštita zelenih površina i zaštita obalnog pojasa.  

Opatija