Sastanak radne skupine Zero Waste Blue

Grad Opatija i Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, kao partneri na EU projektu Zero Waste Blue, programa Interreg Italija – Hrvatska 2014. – 2020., organizirali su drugi radni sastanak u Hotelu Palace u Opatiji. Cilj sastanka je bio potpisivanje Memoranduma o razumijevanju za sportski dogadaj “Hrvatski festival sportske rekreacije u nordijskom hodanju i pješacenju” koji ce se održati 13. travnja 2019. u Opatiji. Memorandumom su definirane sve aktivnosti pojedinih dionika sportskog dogadaja u sklopu projekta Zero Waste Blue. Cilj projekta ZWB je produljenje turisticke sezone kroz provedbu održivih, “zelenih” sportskih dogadaja na lokalitetima znacajne kulturne i prirodne baštine. Potpisnici navedenog Memoranduma, a samim time i dionici sportskog dogadaja su: Grad Opatija, Fakultet za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu, Turisticka zajednica grada Opatije, Sportski savez Grada Opatije, Savez športske rekreacije “Šport za sve” PGŽ, Obrt za organizaciju i promidžbu OMNES., Klub za športsku rekreaciju Gorovo, Gradsko društvo Crvenog križa Opatija, Udruga Žmergo, Komunalac d.o.o., Udruga osoba s invaliditetom Grada Opatije, te Mateo Jurcic videography, obrt za usluge video produkcije. Svi navedeni dionici odlucili su poduzeti predložene aktivnosti i promicati put prema održivosti sportskog dogadaja, na nacin da minimiziraju negativne utjecaje na okoliš i pozitivno utjecu na dogadaj s društvenog i ekonomskog stajališta.

Opatija