Savjetovanje s javnošću u 2023. godini

PLAN SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.

Nacrt Odluke o upravljanju i zaštiti nerazvrstanih cesta na području Grada Opatije

Nacrt odluke

Izvješće o javnom savjetovanju

UO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasiječanjveljača
2.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostoraUO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicasiječanjveljača
3.Nacrt Odluke o komunalnom reduUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicaveljačaožujak
4.Nacrt Odluke o držanju kućnih ljubimacaUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicaveljačaožujak
5.

Nacrt Programa poticanja zapošljavanja i poduzetništva te razvoja zaleđa u 2023. godini

Nacrt odluke

Izvješće o javnom savjetovanju

UO za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvoInternetska stranicaveljačaožujak
6.

Nacrt Programa potpora poljoprivredi na području Grada Opatije za 2023. godinu

Nacrt odluke

Izvješće o javnom savjetovanju

UO za strateški razvoj, europske fondove i gospodarstvoInternetska stranicaveljačaožujak
7.Nacrt Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o raspolaganju nekretninamaUO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicaožujaktravanj
8.Nacrt Odluke o davanju stanova u najamUO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicaožujaktravanj
9.Odluka o utvrđivanju mjerila za naplatu usluga Dječjeg vrtića Opatija od roditelja-korisnika uslugaUO za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicaožujaktravanj
10.Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o stipendiranju učenika i studenataUO za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicasvibanjlipanj
11.Nacrt Odluke o zakupu i kupoprodaji suvlasničkog dijela poslovnog prostoraUO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomInternetska stranicarujanlistopad
12.Nacrt Odluke o privremenoj zabrani izvođenja radova u 2024. godiniUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicalistopadstudeni
13.Odluka o organizaciji i provedbi produženog boravka u OŠ “R. K. Jeretov” Opatija u školskoj godini 2023./24.UO za financije i društvene djelatnostiInternetska stranicalistopadstudeni
14.Nacrt Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom za 2024. godinuUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska stranicastudeniprosinac

1. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI  – 7. veljače 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrt prijedloga  Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece u Dječji vrtić OpatijaUO za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicaveljačatravanj
2.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadiUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
3.Nacrt prijedloga Odluke o imenovanju novonastale ulice (kolnopješačkog puta) radnog imena „Trinajstovica“ u Opatiji u Ulicu Stojana OsojnakaUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
4.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o određivanju javnih parkirališta pod naplatomUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
5.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni Odluke o komunalnom doprinosuUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicatravanjsvibanj
6.Nacrt prijedloga Odluke o proglašenju šetališta Carmen Sylva zaštićenim dobrom od lokalnog značenjaUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasvibanjlipanj
7.Nacrt prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpadaUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasvibanjlipanj
8.Nacrt prijedloga Lokalnog programa za mlade Grada Opatije 2024.-2034.UO za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicalipanjsrpanj

2. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI – 10. srpanj 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrt prijedloga Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara na području Grada Opatije i Nacrt prijedloga Odluke o planu, programu i načinu upoznavanja stanovništva s opasnostima od požaraUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasrpanjrujan
2.Nacrt prijedloga Odluke o radnom vremenu u ugostiteljskoj djelatnosti na području grada OpatijeUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicasrpanjrujan
3.Nacrt prijedloga Odluke o vremenu uporabe elektroakustičkih i akustičkih uređaja na otvorenom u ugostiteljskim objektima te lokacije u kojima je moguće prekoračiti dopuštene razine bukeUOza komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicakolovozlistopad
4.Nacrt prijedloga Programa raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u vlasništu RH na području Grada OpatijeUO za lokalni politički sustav i upravljanje imovinomJavni uvidkolovozstudeni-prosinac

3. DOPUNA PLANA SAVJETOVANJA GRADA OPATIJE U 2023. GODINI – 2. listopad 2023.

Red.

br.

Naziv općeg akta/dokumentaStručni nositeljNačin provedbe savjetovanjaOkvirno vrijeme provedbe savjetovanjaOčekivano vrijeme donošenja općeg akta/dokumenta
1.Nacrta prijedloga Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija LiburnijeUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicalistopadstudeni
2.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Grada OpatijeUO za financije i društvene djelatnostiInternetska   stranicalistopadstudeni- prosinac
3.Nacrt prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnoj naknadiUO za komunalni sustav, prostorno planiranje i zaštitu okolišaInternetska   stranicalistopadstudeni
Opatija