Seminar „Otvorena pitanja prekogranične zdravstvene zaštite“

Pristupanjem Republike Hrvatske Europskoj uniji, hrvatski zdravstveni sustav suocava se s novim izazovima: implementacijom Direktive 2011/24/EU o pravima pacijenata u prekogranicnoj zdravstvenoj zaštiti, kao i primjeom propisa o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti. U lipnju 2013. godine, tjedan dana prije službenog pristupanja Europskoj uniji, Hrvatski sabor donio je novi Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju, s ciljem provedbe Direktive 2011/24/EU. Zakon o provedbi Uredbe o koordinaciji sustava socijalne sigurnosti donesen je u travnju 2013. godine. Cilj ovog seminara je otkriti temeljne prakticne probleme koje donosi provedba novih pravila u hrvatskom pravnom sustavu te analizirati iskustva susjednih zemalja, Slovenije i Madarske. Ciljana skupina su pravnici, odvjetnici, suci, predstavnici javnih institucija i službi, tj. svi oni koji oblikuju i primjenjuju nova pravila, kao i šira javnost. Program  

Opatija