Sjednica Gradskog vijeća: naznake oživljavanja gospodarstva rezultat zajedničkih napora grada i sektora gospodarstva

Lokacija i izgradnja reciklažnog dvorišta u Opatiji bit ce tema naredne sjednice Gradskog vijeca Grada Opatije, što je jedan od koraka u proceduri da se odluka o tome donese kvalitetno i na bazi argumenata.   Poruka je to s jucerašnje sjednice Gradskog vijeca,  gdje se  uvodno predsjednik Gradskog vijeca Viktor Peršic  osvrnuo na prijedlog grupe vijecnika da se  slicna tocka uvrsti u dnevni red jucerašnje sjednice, a koji je bio odaslan kasno navecer u utorak emailom i po više parametara nije bio u skladu s procedurom poslovnika. Podsjetio je i da se o reciklažnom dvorištu od 2012. do danas raspravljalo sedam puta na ovom Vijecu, te da nitko od vijecnika nije imao nikakvih primjedbi, osim pitanja o tome kada ce zapoceti njegova gradnja. Odluka o reciklažnom dvorištu donijet ce se u suglasju s gradanima i temeljem argumenata, obrazložio je gradonacelnik Ivo Dujmic, jer je Grad Opatija zatražio prolongaciju roka od Fonda za zaštitu okoliša i energetske ucinkovitosti, koju je i dobio. Odabrana lokacija na Punta Kolovi gdje je gradnja suvremenog reciklažnog dvorišta trebala zapoceti na istoj cestici gdje je i do sada prostor bio u slicnoj, komunalnoj  funkciji,  trenutno je „zamrznuta“ a radovi stopirani  zbog negodovanja i neslaganja dijela gradana Punta Kolove s tom odlukom, koji su potpisali i peticiju izražavajuci takav stav. Na sastanku održanom prošloga petka u Gradu s predstavnicima MO Punta Kolova ponudeno je i definirano da Grad organizira obilazak lokacija reciklažnih dvorišta u nekom od drugih gradova za gradane autobusima, kako bi se bolje upoznali što ona znace i kako zapravo izgledaju kada su uklopljena u urbane sredine, poput onog u zagrebackom naselju Špansko, koje se nalazi pored djecjeg vrtica. Izgradnja reciklažnog dvorišta zakonska je obveza gradova i opcina koji su, u slucaju da se reciklažno dvorište ne izgradi – obvezni placati visoke penale iz proracuna ( a za ocekivati je da bi placanje penala onda rezultiralo umanjenjem iznosa održavanja na nekim drugim stavkama proracuna )  – a i  rješenje su za uredno i cisto odlaganje glomaznog otpada, koje mnogi gradovi u Hrvatskoj vec koriste. Tako ce i u Opatiji odluka o lokaciji i izgradnji reciklažnog dvorišta biti donesena odgovorno i javno, uz maksimalno poštivanje volje gradana kojima ce se pružiti  mogucnosti da se prije definiranja konacnoga stava upoznaju sa svim aspektima tematike, istaknuto je jucer na ovu temu na sjednici Gradskog vijeca. U svome iscrpnom izvješcu o aktivnostima u polugodišnjem periodu (sijecanj – lipanj 2015.) koje su vijecnici dobili i u pisanoj formi, gradonacelnik Ivo Dujmic porucio je, ukratko, da se u tih šest mjeseci puno toga napravilo, a rezultati rada se vide, no oni nisu došli sami od sebe. Ti su dobri rezultati produkt i zajednickih napora gradske uprave i privrednog sektora koje se poduzimaju na jacanju konkurentnosti i kvaliteti grada kao destinacije.   Krupni investicijski iskoraci, koji ni za milimetar nisu usporili  redovne aktivnosti u sektoru javnih potreba ili pak komunalna uredenja grada, rezultirali su osjetnim pozitivnim efektima poslovanja i oživljavanjem opatijske privrede, o cemu intenzivno izvještavaju i mediji, obrazložio je na kraju gradonacelnik Dujmic, a pritom je opatijski proracun stabilan, likvidan i sve obveze izvršavaju se na vrijeme. Proracun i dalje ima stabilnu stopu zaduženosti koja je niska u odnosu na maksimalno dozvoljenu zakonsku granicu zaduženja.To je citljivo i iz rezultata polugodišnjeg izvršenja gradskog proracuna ( sijecanj – lipanj 2015.) a prateci tijek realizacije gradskog budžeta, mogu se uociti trendovi koji sugeriraju da je gospodarska aktivnost u gradu živnula.    

Opatija