Sjednica Gradskog vijeća

 Na jucerašnjoj 15. sjednici Gradskog vijeca vecinom glasova gradskih vijecnika predstavnicke vecine SDP, HSU, AM, UK i IDS odbijen je prijedlog Gradonacelnika o kreditnom zaduženju za 10 milijuna kuna kod komercijalne banke na deset godina po kamatnoj stopi od 1,8 posto. Odbijen je i prijedlog prodaje zgrade starog vrtica, gradske nekretnine u središtu Opatije, procijenjena vrijednost koje je 12,5 milijuna kuna, što predstavnicka vecina smatra premalim iznosom. Gradsko vijece je prihvatilo prijedlog predsjednika Gradskog vijeca dr.sc Roberta Kurelica da se pokrenu nove izmjene i dopune Urbanistickog plana uredenja naselja Icici. Taj se plan mijenjao 2013., a potom 2016. godine. Kao razlog za nove izmjene predsjednik GV-a Kurelic je naveo nezadovoljstvo MO Icici. Gradonacelnik je ustvrdio kako je postojeci UPU Icici u potpunosti u skladu s pravilima struke i restriktivan je u smislu zaštite prostora. Usvojen je i Prijedlog programa potpora za rješavanje stambenog pitanja mladih Opatijaca, predlagatelj kojeg je gradski vijecnik Akcije mladih Igor Puž. Tim su prijedlogom definirani uvjeti koje moraju zadovoljiti gradani Opatije do 45 godina starosti, koji u Opatiji žive barem 18 godina, kako bi mogli graditi i nadogradivati svoje nekretnine uz subvenciju komunalnog doprinosa od strane Grada. Prijedlog pravilnika o uvjetima i mjerilima za raspodjelu sredstava spomenicke rente za sanaciju i obnovu procelja i krovova prihvacen je jednoglasno.  

Opatija