Sufinanciranje javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Grada Opatije za 2014/2015

Obavještavaju se redoviti ucenici srednjih škola koji imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije da pravo na sufinanciranje mjesecne karte za javni prijevoz koji organizira KD Autotrolej, za školsku godinu 2014/2015, mogu ostvariti u skladu s odredbama Odluke o socijalnoj skrbi i zdravstvenoj zaštiti te Odluke Vlade RH. Uzimajuci u obzir Odluku Vlade RH kojom se prijevoz redovitim ucenicima srednjih škola cija obitelj ostvaruje pravo na zajamcenu minimalnu naknadu podmiruje 100% iznosa karte, a ostalim srednjoškolcima 75% cijene karte, Grad Opatija ce sufinancirati razliku do pune cijene karte i to: srednjoškolci cija obitelj ostvaruje uvjet prihoda = 25% cijene karte, srednjoškolci cija obitelj ostvaruju poseban uvjet = 25% cijene karte. Srednjoškolcima cija obitelj ostvaruje pravo na zajamcenu minimalnu naknadu u Centru za socijalnu skrb, Grad ne izdaje potvrdu vec se rješenje o ZMN dostavlja direktno u Autotrolej, Zahtjev se podnosi na predvidenom obrascu koji je dostupan na web stranici i u pisarnici Grada Opatije. Ispunjeni zahtjev se predaje u pisarnici Grada Opatije, gdje se ovjereni zahtjev može podignuti sljedeci radni dan nakon dana predaje.

Opatija