Sufinanciranje javnog prijevoza studentima s prebivalištem na području Grada Opatije za akademsku godinu 2014/2015

Obavještavaju se studenti koji imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije da ukoliko žele ostvariti pravo na sufinanciranje mjesecne karte za javni prijevoz koji organizira KD Autotrolej, za akademsku godinu 2014/2015, mogu prema Odluci gradonacelnika podnijeti zahtjev. Pravo vrijedi od pocetka nove akademske godine, odnosno od 01. listopada 2014. godine. Zahtjev se podnosi na predvidenom obrascu koji je dostupan na web stranici i u pisarnici Grada Opatije. Ispunjeni zahtjev se predaje u pisarnici Grada Opatije, gdje se ovjereni zahtjev može podignuti sljedeci radni dan nakon dana predaje. Odluka

Opatija