Sufinanciranje javnog prijevoza studentima s prebivalištem na području Grada Opatije za akademsku godinu 2020./2021.

Obavještavamo studente koji imaju prebivalište na podrucju Grada Opatije da se zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje javnog gradskog prijevoza koji organizira KD Autotrolej za akademsku godinu 2020/2021., podnosi na predvidenom  on line obrascu koji je dostupan na mrežnim stranicama Grada Opatije. Pravo na sufinanciranje javnog prijevoza vrijedi od pocetka nove akademske godine, odnosno od 01. listopada 2020. godine.      Po obradi zahtjeva, potvrde ce se dostavljati na e-mail adresu.

Opatija