SVEČANO OTVOREN SPECIJALISTIČKI STUDIJ "ZDRAVSTVENI TURIZAM"

Pred mnogobrojnim uzvanicima danas u 9 sati u prostoru Thalassotherapie Opatija svecano je otvoren prvi poslijediplomski interdisciplinarni  studij zdravstvenog turizma, popularnije nazvan master zdravstvenog turizma. U svecanoj, ali radnoj atmosferi studij je otvorila prof.dr.sc. Milena Peršic, voditeljica studija.   Prof.dr.sc. Milena Peršic  u ulozi domacina svecanog skupa, prisjetila se zacetaka ideje o pokretanju studija  kao sinergiji znanosti o zdravlju i turizmu,  studija koji pruža novu dimenziju obrazovanja i definira otvaranje novih radnih mjesta, koji ce unaprijediti segment zdravstvenog turizma.  Podsjetila je kako je na prijelazu u 20. stoljece Opatija bila drugo najpoznatije ljecilište u Europi što znaci da ovdje postoji tradicija koju valja nastaviti i nadogradivati kvalitetnim obrazovanjem. Ovaj studij izuzetno je znacajan za razvoj zdravstvenog turizma cijele Hrvatske i pomoci ce unaprijediti njegovu ponudu i rast. Isto tako, ukazala je na veliku  podršku Thalassotherapie Opatija, kao referentnog centra zdravstvenoga turizma, a posebno suradnju s ravnateljem Emilom Bratovicem. Opatija treba razvijati razlicite vidove turizma, a osobito zdravstveni turizam – smatra gradonacelnik Opatije Ivo Dujmic koji je i podcrtao važnost sinergije lokalne samouprave, obrazovnih i gospodarskih institucija, a u cilju unapredenja turisticke ponude i zdravstvenog turizma kao njenog važnog segmenta. Dekan  Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu prof.dr.sc. Jože Peric napomenuo je kako je zdravstveni turizam visoko pozicioniran u strategiji razvoja hrvatskog turizma te u planu razvoja Primorsko-goranske županije. Takoder, izrazio je ocekivanje kako ce ovaj studij  pomoci u brendiranju Opatije kao vrhunske destinacije zdravstvenog turizma. Prorektorica Sveucilišta u Rijeci, prof.dr.sc. Nevenka Ožanic izrazila je zadovoljstvo iznimnim znacajem koji ovaj poslijediplomski studij ima i pozicionirala Sveucilište u Rijeci kao jezgru društvenog napretka ove regije. Za dekana Filozofskog fakulteta u Rijeci, prof.dr.sc.Predraga Šustara, osnivanje studija Zdravstveni turizma pokazatelj je proaktivnosti Sveucilišta ali i njegove društvene odgovornosti, dok prodekan Medicinskog fakulteta u Rijeci, prof.dr.sc.Tomislav Rukavina smatra veoma vrijednom suradnju tri fakulteta  na zajednickom projektu odnosno studiju koji je na neki nacin avangardan, kao i cijeli ovaj kraj. Kako su turisticke zajednice najbliži suradnici Fakulteta u pogledu turisticke ponude, dr.sc. Irena Peršic Živadinov, direktorica TZ Kvarnera ocekuje dobru suradnju i nove kvalitetne kadrove koji ce tržištu nuditi kvalitetan i konkurentan proizvod – usluge u zdravstvenom turizmu. Emil Bratovic, ravnatelj Thalassotherapie Opatija, takoder je podsjetio na veliku tradiciju koju Opatija ima ali i veliki ljudski odnosno kadrovski potencijal koji ce se još više razviti zaslugom ovog studija a s ciljem boljitka turizma ove regije. Upozorio je kako razvoj segmenta zdravstvenog turizma mora biti popracen i adekvatnim zakonskim propisima  koji su još uvijek manjkavi. Nakon svecanog službenog otvorenja u 10 sati, studij je zapoceo s nastavom, nastavi su nazocila 24 upisana polaznika. Prva cjelina odnosi se na PRED-trimestar  koji je namijenjen svladavanju osnovnih znanja koja nedostaju polaznicima, tako da oni polaznici koji imaju prethodno ekonomsko obrazovanje slušaju predmete medicinske  tematike, dok polaznici s prethodno stecenim medicinskim obrazovanjem i oni iz ostalih podrucja, slušaju predmete ekonomske tematike . Studij zdravstvenog turizma ustrojen je kao part-time studij koji traje dvije akademske godine, a studenti dobivaju diplomu (te diplomu supplement) i stjecu naziv „sveucilišni specijalist/specijalistica zdravstvenog turizma (univ.spec.zdrav.tur.)“. Nastava ce se odvijati vikendom, a metode prenošenja znanja i provjere bit ce prilagodene mogucnostima zaposlenih polaznika. U sklopu studija posebna pozornost stavit ce se na praktican rad ostvaren suradnjom s institucijama koje nude razlicite zdravstveno-turisticke usluge, kao i mogucnost stjecanja specijalistickih znanja u inozemstvu. U program su ukljuceni brojni sveucilišni nastavnici i strucni suradnici, cija ce znanja, iskustva i strucnost osigurati izvrstan kadar. Studij zdravstvenog turizma pohadat ce i novinarka i urednica Novog Lista Slavica Bakic te novinarka i urednica Radio Pule Danijela Dorani, a koje su osvojile stipendiju Fakulteta dodijeljenu s ciljem stvaranja specijaliziranog kadra u novinarstvu za podrucje zdravstvenog turizma.

Opatija