Terenska nastava za studente Fakulteta za turistički i hotelski menadžment

Gradonacelnik grada Opatije gosp. Ivo Dujmic primio je 24. studenog 2016.g.u Vijecnici Grada Opatije studente Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvu. Terensku nastavu vodila je doc. dr. sc. Marinela Krstinic Nižic, u sklopu kolegija Urbana ekonomija, gdje se studenti upoznaju sa ulogom grada u ostvarivanju gospodarskih funkcija. U sklopu svog izlaganja, gradonacelnik je analizirao sadašnju poziciju grada Opatije, ovlasti i zadace gradonacelnika, ekonomsku situaciju u Hrvatskoj te porucio studentima:“Zajednickim radom i zalaganjem možemo postici sinergijski ucinak na dobrobit nas samih i naše lokalne zajednice”. Naglasio je da je Opatija centar za obrazovanje kadrova u turizmu te završio svoje izlaganje sa nizom buducih projekata koji se planiraju na podrucju grada Opatije. Na kraju predavanja gradonacelnik je sa zadovoljstvom odgovarao na brojna pitanja studenata. Posjet studenata obilježen je zajednickom fotografijom. Prezentacija

Opatija