Turistička 2016. rekordna godina za Opatiju

Tijekom 2016. godine u Opatiji je boravilo 395.767 gostiju, koji su ostvarili 1.197.197 nocenja, što je 1% više dolazaka i 3% više nocenja u odnosu na 2015. i najbolji rezultat turistickog prometa Opatije od osamostaljenja Republike Hrvatske, priopceno je iz TZ grada Opatije. U 2016. godini prema ostvarenom turistickom prometu tradicionalno su najuspješniji bili srpanj i kolovoz tijekom kojih je ostvareno 37% ukupno ostvarenih nocenja. Posebno, pak, veseli što su odlicni rezultati ostvareni u posezoni (razdoblje rujan-prosinac 2016.) s povecanjem broja nocenja za 7%. Top listu najjacih tržišta 2016. godine predvode gosti iz Austrije koji su ostvarili 64.680 dolazaka (18% više nego lani) i 227.587 nocenja (14% više nego lani), slijede na drugom mjestu gosti iz Njemacke s porastom broja dolazaka i nocenja od 4% (37.937 dolazaka i 187.254 nocenja). Na trecem mjestu su domaci gosti koji su ostvarili isti broj dolazaka i povecanje nocenja od 2% (61.731 dolazaka i 139.956 nocenja), slijede gosti iz Italije s 6% manje dolazaka i 3% manje nocenja (38.439 dolazaka i 97.302 nocenja). Na petom i šestom mjestu znacajan porast turistickog prometa zabilježen je s madarskog tržišta i to u dolascima za 9% i u nocenjima od cak 18%, te slovenskog tržišta u dolascima za 9 i u nocenjima za 6%. U strukturi nocenja, prema vrsti smještaja, najveci broj nocenja i to 81% ostvareno je u hotelima (964.642 nocenja; 2% manje), u privatnom smještaju 18% (220.279 nocenja; 18% više), a slijede s manjim udjelom nekomercijalni kapaciteti (inozemni i domaci vlasnici kuca za odmor). Prema dobnoj strukturi u 2016. g. najviše je turista bilo u dobi od 41 do 60 godina, i u toj dobnoj skupini ostvaren je porast broja turista od 4% u odnosu na prethodnu godinu. Pad nocenja zabilježen je samo kod turista dobne skupine iznad 60 godina (-7%), a najvece poraste bilježe dobne skupne do 12 godina s porastom od 16% i dobna skupina od 19 do 30 godina s porastom od 15% u odnosu na prethodnu godinu, navodi se na kraju priopcenja.  

Opatija