Turistička ambulanta u Opatiji neće raditi od 5. listopada

Grad Opatija je dobio obavijest Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u kojoj stoji da od ponedjeljka 5. listopada 2020. nece biti u mogucnosti pružati usluge u okviru Turisticke ambulante u Opatiji. Grad Opatija je godinama jedan od rijetkih hrvatskih gradova u kojem je turisticka ambulanta usluge pružala tijekom cijele godine, a ne samo tijekom turisticke sezone. U 2020. godini, za razliku od prethodnih godina, nisu osigurana dodatna sredstva od strane hotelskih kuca s podrucja Opatije. Grad Opatija ce se i u iducoj godini ukljuciti u sufinanciranje rada turisticke ambulante, a ocekujemo da ce se, isto tako, ukljuciti i ostali subjekti. 

Opatija